Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 14 Nov 2018
Version 8.1.2

Please scan QR Code

Please scan QR Code

for mobile view

 

 

 for mobile view

 

 

 

 

For more enquiries, please contact us:
Address :
Department of Agriculture Sarawak, 7 & 12-17th Floor, Menara Pelita,
Jln. Tun Abdul Rahman Yakub, Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak
Tel. No.: 082-441000   Fax No.: 082-447821
Email :
 

For more enquiries, please contact us:

Address :

Department of Agriculture Sarawak, 7th, 12-14, 16-17th Floor, Menara Pelita, Jln. Tun Abdul Rahman Yakub, Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak

Tel. No.:  082-441000  
Fax No.:  082-447639 (Director Office), 
                 082-446039 (Human Resource)

Email : 

 

KOTANISA (KOPERASI ANGGOTA JABATAN PERTANIAN SARAWAK BERHAD)KOTANISA (KOPERASI ANGGOTA JABATAN PERTANIAN SARAWAK BERHAD)

[ PENGENALAN ] [ UNDANG-UNDANG KECIL ] [ SKIM TAKAFUL SEJATI ]

[ STATUS PAMPASAN SKIM INSURANS ]

PENGENALAN:

ERTI LOGO :

 • Huruf “K” dan dua helai daun di dalam satu petak
 • K merujuk kepada KOTANISA
 • 2 helai daun tumbuh di tengah-tengah logo melambangkan
 • 2 objektif utama KOTANISA iaitu, (a) Menyediakan khidmat pinjaman kepada anggota & (b) Menaiktaraf sosio-ekonomi anggota
 • Warna biru membawa erti perpaduan dikalangan anggota
 • Warna kuning melambangkan anggotanya cemerlang
TARIKH PENDAFTARAN  :

 5 DISEMBER 1995
ALAMAT  BERDAFTAR:   

IBU PEJABAT JABATAN PERTANIAN
TINGKAT 7, 12 – 17 MENARA PELITA
JALAN TUN  ABDUL  RAHMAN YAKUB
PETRA JAYA, 93050 KUCHING

TEL     :    082 – 441000    / 012 – 8544577   , FAX  :  082 - 443017
E-MEL     :  koperasik @yahoo.com


  PRINSIP KOPERASI:

    a)    Keanggotaan sukarela dan terbuka
    b)    Kawalan demokratik oleh anggota
    c)    Penglibatan ekonomi oleh anggota
    d)    Autonomi dan kebebasan
    e)    Pendidikan, latihan dan maklumat
    f)    Kerjasama antara koperasi
    g)    Mengambil berat terhadap masyarakat

  MATLAMAT:

Meningkat kepentingan ekonomi anggota mengikut prinsip koperasi.
  FUNGSI:

a)  Perumahan
b)  Kredit


  AKTIVITI:

    a)    galak sikap jimat cermat  - simpanan
    b)    terima deposit daripada anggota
    c)    beri pinjaman kepada anggota
    d)    perdagangan(trading)
    e)    projek pembangunan perumahan
    f)    memperolehi tanah untuk projek perumahan / kedai / ladang
    g)    kerja kontrak
    h)    aktiviti kebajikan,pendidikan & perniagaan
    i)    pelaburan

  ASET DAN KEWANGAN KOPERASI:

    Sumber kewangan koperasi :

    a)    fi masuk, syer & yuran
    b)    simpanan khas anggota
    c)    pinjaman /deposit daripada anggota
    d)    kumpulanwang rizab statutori
    e)    kumpulanwang penebusan syer
    f)    derma/pemberian
    g)    baki keuntungan terkumpul
    h)    kumpulanwang lain yang dilulus oleh Mesyuarat Agung

  KAWALAN DAN PENGURUSAN KOPERASI:

KOTANISA diurus oleh seorang pekerja, Setiausaha Eksekutif (En. Ibrahim Sondet)

Lembaga Pengarah :
 
Pengerusi - Hj. Musa Hj. Brahim
Setiausaha - Pn. Agnes Delap Geok
Bendahari - En. Taha Zakaria

ALK KOTANISA :

Hjh. Jamaiah Lohor
En. Awang Alim Awang Kassim
En. Fakhruddin Bokhari
Cik Noor Asmah Suhaili
En. Ahmad Yusof Abd. Razak
En. Napi Mohammad
  BIRO-BIRO KOTANISA  BAGI SESI 2013/2014:

1. BIRO PELABURAN
    PENGERUSI    :  HJ. MUSA BIN HJ. BRAHIM
    SETIAUSAHA  :  TAHA ZAKARIA    
    AHLI             :   AWG. ALIM AWG. KASIM

2. BIRO SOSIAL/KEBAJIKAN/LATIHAN
    PENGERUSI    :  FAKHRUDDIN  BOKHARI
    SETIAUSAHA  :  NAPI  MOHAMAD    
    AHLI             :  NOOR ASMAH  SUHAILI

3. BIRO PERUMAHAN/HARTANAH
    PENGERUSI    :  HJH. JAMAIAH LOHOR
    SETIAUSAHA  :  AGNES DELAP  GEOK    
    AHLI             :   FAKHRUDDIN BOKHARI
                       :   TAHA  ZAKARIA
                       :   NOOR  ASMAH  SUHAILI  

4. BIRO PINJAMAN
    PENGERUSI    :  TAHA  ZAKARIA
    SETIAUSAHA  :  AGNES DELAP GEOK    
    AHLI             :  AHMAD  YUSOF ABD. RAZAK
                        :  NAPI  MOHAMAD

  JAWATANKUASA AUDIT DALAM:
 • dipilih di kalangan perwakilan dalam setiap mesyuarat agung
 • tiga orang
  KEANGGOTAAN KOPERASI:
 • kakitangan Jabatan Pertanian sahaja
 • keanggotaan kekal selepas bersara atau pindah pejabat
 • 18 tahun ke atas
 • warganegara Malaysia
 • bermastautin atau bekerja atau memiliki tanah dalam kawasan operasi
 • bukan seorang yang masih berkuatkuasa satu sabitan bagi kesalahan boleh daftar

PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA KOPERASI:

 • Fi masuk RM10.00
 • Modal syer RM100.00
 • digalak membayar yuran/deposit anggota minimum RM10.00 sebulan melalui potongan gaji
 • menyertai insurans Takaful Berkelompok minimum 1 unit dan maksimum 2 unit

YURAN:

 • Sekurang-kurangnya RM10.00 sebulan
 • Jika seorang ahli membayar yuran/deposit RM10.00 sebulan, 1,000 ahli boleh menambah yuran/deposit RM10,000  sebulan atau RM120,000 setahun
 • RM10.00 x 1,1030 anggota x 12 bulan = 123,6000 setahun x 10 tahun = RM 1,236,000
 • Wang ini cukup untuk membeli satu unit kedia 3 tingkat di bandar utama (Kuching, Sibu, Bintulu,dan Miri)
 • Boleh dijadi pejabat KOTANISA atau disewa
  MESYUARAT STATUTORI:

Jenis mesyuarat :
 • Mesyuarat Agung Pertama Perwakilan diadakan dlm masa 3 bulan selepas pendaftaran
 • Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan   diadakan tidak lewat daripada 6 bulan selepas berkhirnya setiap tahun kewangan
 • Mesyuarat Agung Khas Perwakilan
 • Mesyuarat lembaga , setiap  3 bulan
  DOKUMEN YANG PERLU :
 • Borang Permohonan Masuk Anggota
 • Borang Permohonan  Insurans Takaful
 • Borang Pinjaman Peribadi (jika perlu)
 • Borang T.228 (Allotment)
 • Slip gaji, 3 bulan terakhir (disahkan)
 • Salinan Kad Pengenalan- depan belakang (disahkan)

CONTOH DOKUMEN SOKONGAN :

 • Sijil Pendaftaran Koperasi
 • Sijil Insurans Takaful Berkelompok
 • Status Terkini Pampasan Insurans Takaful Berkelompok
 • Keratan akhbar Majlis Menandatangani MOU di antara KOTANISA dan Syarikat Takaful Malaysia