Polls
Announcements

TENTANG KAMI

  

Jabatan Pertanian Sarawak telah ditubuhkan pada tahun 1924 apabila seorang Pengarah Pertanian British telah dilantik. Inilah mula penglibatan Kerajaan membangunkan pertanian di Sarawak.

SELANJUTNYA

Visi & Misi

 

Visi

Komuniti Pertanian Berpendapatan Tinggi dan Pengeksport Bersih Agro-Makanan Menjelang Tahun 2030

Misi

Untuk meningkatkan pendapatan komuniti pertanian dan menjadi pengeksport bersih agro-makanan melalui pemodenan dan pengkomersialan pertanian

SELANJUTNYA

SorotanTerkini


PERISTIWA
DOA