Polls
Announcements

Visi & Misi

 

Visi

Komuniti Pertanian Berpendapatan Tinggi dan Pengeksport Bersih Agro-Makanan Menjelang Tahun 2030

Misi

Untuk meningkatkan pendapatan komuniti pertanian dan menjadi pengeksport bersih agro-makanan melalui pemodenan dan pengkomersialan pertanian

SELANJUTNYA

TENTANG KAMI

  

Jabatan Pertanian Sarawak telah ditubuhkan pada tahun 1924 apabila seorang Pengarah Pertanian British telah dilantik. Inilah mula penglibatan Kerajaan membangunkan pertanian di Sarawak.

SELANJUTNYA

SorotanTerkini


PERISTIWA
DOA