Polls
Announcements

Latihan Pekebun Kecil Getah

Pejabat Pertanian Daerah Sibu telah membawa pekebun getah di Bahagian Sibu untuk mengikuti Latihan Pekebun Kecil Getah pada 13 November 2019 (Rabu) di Stesen Penyelidikan RRIM Similaju, Bintulu.  Latihan tersebut dikendalikan oleh pihak Lembaga Getah Similaju, Bintulu.