Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 21 Jan 2019
Version 8.2.0

Please scan QR Code

Please scan QR Code

for mobile view

 

 

 for mobile view

 

 

 

 

For more enquiries, please contact us:
Address :
Department of Agriculture Sarawak, 7 & 12-17th Floor, Menara Pelita,
Jln. Tun Abdul Rahman Yakub, Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak
Tel. No.: 082-441000   Fax No.: 082-447821
Email :
 

For more enquiries, please contact us:

Address :

Department of Agriculture Sarawak, 7th, 12-14, 16-17th Floor, Menara Pelita, Jln. Tun Abdul Rahman Yakub, Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak

Tel. No.:  082-441000  
Fax No.:  082-447639 (Director Office), 
                 082-446039 (Human Resource)

Email : 

 

Department of Agriculture Sarawak's 5S PracticeDepartment of Agriculture Sarawak's 5S Practice

Logo & Slogan 5S Jabatan Pertanian Sarawak

Slogan : 5S Amalan Kita

Polisi 5S Jabatan Pertanian Sarawak

Untuk membina budaya kerja yang positif, dinamik dan cemerlang:

Kami beriltizam untuk menjadikan Amalan 5S sebagai satu budaya yang sentiasa diamalkan oleh setiap warga Jabatan Pertanian Sarawak menerusi kerjasama yang erat serta disiplin yang tinggi.

Ikrar 5S Jabatan Pertanian Sarawak

Untuk membina budaya kerja yang positif, dinamik dan cemerlang:

Kami warga kerja Jabatan Pertanian Sarawak berikrar menjadikan Amalan 5S sebagai satu budaya yang sentiasa diamalkan demi untuk mengeratkan silaturrahim, kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan anggota Jabatan.

Objektif 5S Jabatan Pertanian Sarawak

 • Untuk membina budaya kerja yang positif dan dinamik.
 • Untuk mewujudkan suasana kerja yang selesa,ceria dan selamat.
 • Untuk mempercepatkan masa pencarian dokumen /barang.
 • Untuk melahirkan anggota yang berdisiplin.
 • Untuk meningkatkan kawalan stok dan produk.
 • Untuk mengurangkan kos kerosakan peralatan.

Setiap Pejabat Bahagian / Cawangan / Pejabat Daerah hendaklah mewujudkan Sudut 5S di lokasi yang strategik untuk perkongsian maklumat oleh semua ahli dan di dalam kawasan bekerja. Setiap Sudut 5S disyorkan mengandungi maklumat berikut:

 • Polisi dan Objektif 5S
 • Carta organisasi Pejabat
 • Peta Lokasi Kawasan
 • Pelan Tindakan Aktiviti 5S yang dirancang 
 • Gambar sebelum progres Pelaksanaan serta Amalan terbaik (jika ada)
 • Maklumat keputusan Audit
 • Pencapaian petunjuk prestasi
 • Jadual Aktiviti, Peraturan atau Panduan
 • Bahan Promosi – Poster
 • Lain-lain maklumat berkaitan

[ Manual Amalan 5S / Panduan Amalan 5S Sektor Awam ]

[ Amalan 5S Jabatan Pertanian Sarawak ]

[  lagu 5S  ]