Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
The Official Website of
Department Of Agriculture Sarawak

AGRICULTURE INSTITUTE, SARAWAK : NEWSAGRICULTURE INSTITUTE, SARAWAK : NEWS

Minggu Suai Kenal Pelajar Baru IPS Sesi 2016/2017

Seramai 100 orang pelajar baru Sesi 2016-2018 telah melapor di IPS pada 23 Mei 2016.Sebagai lazimnya, sebelum pembelajaran, pelajar diberi pendedahan awal mengenai IPS dengan melaksanakan Program Minggu Suai Kenal selama seminggu.

Program dikelolakan oleh staf dan pelajar senior.  Antara aktiviti yang dijalankan adalah seperti riadah, sukan, sesi pengenalan, ceramah dan majlis penutupan.

Penolong Pengarah (HRM), En. Indit Bangai telah menyempurnakan Majlis Penutupan dan Pra Gawai.