Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
The Official Website of
Department Of Agriculture Sarawak

AGRICULTURE INSTITUTE, SARAWAK : JANGKAMASA PROGRAMAGRICULTURE INSTITUTE, SARAWAK : JANGKAMASA PROGRAM

Program Sijil Pertanian Malaysia mengambil masa selama dua tahun (empat semester). Setiap sesi tahun pengajian mengandungi dua semester dan setiap semester terdiri daripada 16 minggu pengajian. Kursus ini dijalankan secara sepenuh masa dan merangkumi 61 jam kredit untuk dianugerahkan Sijil Pertanian Malaysia.