Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
The Official Website of
Department Of Agriculture Sarawak

AGRICULTURE INSTITUTE, SARAWAK : MATLAMAT PROGRAMAGRICULTURE INSTITUTE, SARAWAK : MATLAMAT PROGRAM

Graduan Sijil Pertanian Malaysia akan mempunyai ilmu pengetahuan teori, kemahiran pertanian, kemahiran insaniah dan mempunyai ciri-ciri keusahawanan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kemajuan dan cabaran teknologi dalam bidang pertanian.