Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
The Official Website of
Department Of Agriculture Sarawak

1AZAM1AZAM

l   BERITA 1AZAM   l   GALERI FOTO   l   HUBUNGI KAMI   l

Program 1AZAM adalah program dibawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia. Program ini dijalankan oleh Kerajaan Malaysia untuk meningkatkan pendapatan mereka yang tergolong dalam golongan miskin (iaitu dibawah RM520 sebulan bagi golongan miskin tegar dan dibawah RM830 sebulan bagi golongan miskin). Peserta hendaklah disahkan berdaftar di dalam sistem e-kasih.


TUJUAN PROJEK

Projek 1AZAM diperkenalkan bagi membantu golongan rakyat Malaysia miskin tegar dan miskin supaya dapat menambah pendapatan sehingga melebihi had garis kemiskinan yang ditetapkan iaitu RM830 sebulan bagi miskin dan di bawah RM2,300 sebulan bagi golongan berpendapatan rendah.

SASARAN NEGERI SARAWAK

Sasaran Ketua Isi Rumah (KIR) bagi Negeri Sarawak untuk tahun 2014 adalah 7,500 KIR. Program 1AZAM ini dilaksanakan oleh pelbagai agensi kerajaan, iaitu Jabatan Pertanian, LKIM, UPUB, SEDC, STIDC, Giat MARA, LLM dan lain-lain. Projek-projek yang dilaksanakan untuk peserta 1AZAM dibahagikan kepada:

a)  AZAM NIAGA  (menggalakkan keusahawanan dan penubuhan perniagaan kecil seperti makanan dan minuman, perniagaan sejuk beku, perniagaan runcit dengan menyediakan latihan dan dana.)

b) AZAM KHIDMAT  (memberi kemudahan menubuhkan perniagaan perkhidmatan kecil termasuk perniagaan berasaskan inovasi seperti memotong rumput, perkhidmatan jahitan dan andaman pengantin, dll)

c) AZAM KERJA  (membantu dengan peluang pekerjaan yang ada dan menggalakkan mereka mengambil peluang pekerjaan dalam sektor seperti pekerja restoran makanan segera, pelayan restoran dan pekerja hotel, dll)

d)  AZAM TANI   (pertanian, ternakan, akuakultur)

Jabatan Pertanian menumpukan kepada projek berasaskan pertanian secara kecil-kecilan yang mendatangankan hasil yang cepat, mampu memberi peluang untuk meningkatkan taraf hidup para peserta KIR, misalnya penternakan ayam itik dan akuakultur, tanaman sayur-sayuran dan tanaman kontan dengan menyediakan dana dan latihan.

PERLAKSANAAN 1AZAM DI SARAWAK

Di negeri Sarawak Jabatan Pertanian memainkan peranan utama dalam perlaksanaan program 1AZAM. Projek ini dilaksanakan di semua Bahagian dan Daerah termasuk semua kawasan pendalaman.SENARAI KIR UNTUK DILAKSANA PADA TAHUN 2015

Bahagian

Bilangan KIR yang diterima daripada KKWPK

  Status Laporan Verifikasi   oleh JPS

  KUCHING

187

155

  SAMARAHAN

54

52

  SRI AMAN

142

126

  BETONG

47

47

  SARIKEI

148

140

  SIBU

139

121

  KAPIT

235

229

  MUKAH

168 119

  BINTULU

97

83

  MIRI

163

116

  LIMBANG

102

96

  TOTAL:

1,482

1,284


 

AKTIVITI 1AZAM
               


PROTRET KEJAYAAN 1AZAM
BAHAGIAN
KUCHING
BAHAGIAN
SAMARAHAN
BAHAGIAN
SRI AMAN
BAHAGIAN
BETONG
BAHAGIAN
SARIKEI
BAHAGIAN
SIBU
    BAHAGIAN
KAPIT
BAHAGIAN
MUKAH
BAHAGIAN
BINTULU
BAHAGIAN
MIRI
 
BAHAGIAN
LIMBANG
 You are visitor No.
visitor no.