Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 21 Jan 2019
Version 8.2.0

Please scan QR Code

Please scan QR Code

for mobile view

 

 

 for mobile view

 

 

 

 

For more enquiries, please contact us:
Address :
Department of Agriculture Sarawak, 7 & 12-17th Floor, Menara Pelita,
Jln. Tun Abdul Rahman Yakub, Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak
Tel. No.: 082-441000   Fax No.: 082-447821
Email :
 

For more enquiries, please contact us:

Address :

Department of Agriculture Sarawak, 7th, 12-14, 16-17th Floor, Menara Pelita, Jln. Tun Abdul Rahman Yakub, Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak

Tel. No.:  082-441000  
Fax No.:  082-447639 (Director Office), 
                 082-446039 (Human Resource)

Email : 

 

Good Agricultural PracticeGood Agricultural Practice
AMALAN PERTANIAN BAIK (GAP)

Picture

Amalan Pertanian Baik (Good Agricultural Practices - GAP)

GAP adalah satu cara mengurus ladang pertanian (tanaman, ternakan dan perikanan) yang berasaskan prinsip dan piawaian minimum amalam mengurus dan mengendali ladang pertanian yang perlu disediakan dan diamalkan oleh pengusaha. Penerapan amalan ini bermula dari peringkat perancangan dan pembangunan ladang, pengurusan sumber dan pemasaran hasil pertanian.

Garis panduan amalan ini membolehkan ladang diuruskan lebih sistematik, cekap sehingga satu piawaian kualiti dicapai. Ladang yang menerapkan amalan ini akan menentukan produktiviti ladang dioptimumkan, hasil ladang berkualiti dan selamat dimakan, kebajikan pekerja terpelihara dan kesejahteraan alam sekitar dijaga.


  Objektif GAP
1

Memberi kesedaran dan pengetahuan kepada pengusaha di Malaysia tentang kepentingan GAP dalam menghasilkan hasil pertanian yang berkualiti, selamat dan sesuai dimakan dan memenuhi ciri-ciri keselamatan serta piawaian antarabangsa dan pada masa yang sama tidak menjejaskan alam sekitar

2 Memberi kesedaran dan pengetahuan kepada pengusaha tentang cara-cara penggunaan racun perosak, baja kimia dan ubat-ubatan yang betul
3

Memberi pengetahuan dan kesedaran kepada orang ramai dan pengguna tentang faedah membeli hasil pertanian yang dikeluarkan oleh ladang-ladang yang diberi pengiktirafan persijilan, dan

4

Memberi pengetahuan, kesedaran, kemahiran dan pengiktirafan kepada pengusaha ladang pertanian yang mengamalkan GAP melalui program persijilan seperti Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM)

   
  Faedah GAP
  Pengusaha yang mengamalkan GAP akan menikmati faedah seperti berikut:
1 Memastikan produk pertanian dari ladang memenuhi tahap keperluan piawaian keselamatan yang minimum di peringkat pasaran domestik dan luar negara
2 Memastikan produk dari ladang pertanian berkualiti
3 Menggalakkan dan meyakinkan penerimaan pengguna ke atas produk-produk pertanian keluaran ladang domestik
4

Membantu membangunkan industri pertanian negara secara mesra alam dan mampan, dan

5 Meningkatkan produktiviti dan pendapatan pengusaha


Untuk keterangan lanjut sila hubungi:

Urusetia
Skim Akreditasi Ladang Malaysia,
Ibu Pejabat, Jabatan Pertanian Sarawak,
Cawangan Perlindungan Tanaman dan Kuarantin,
Menara Pelita,
Jln Tun Abdul Raman Yaakob,
93050 Kuching,
Tel: 082441000