Pelaksanaan Skim Pembiayaan Kontraktor Kecil Bumiputera (SPKB)

Posted on 15 Nov 2021

Pelaksanaan Skim Pembiayaan Kontraktor Kecil Bumiputera (SPKB)

Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC) akan melaksanakan program Skim Pembiayaan Kontraktor Kecil Bumiputera (SPKB) untuk kontraktor-kontraktor Bumiputera dalam bidang pembinaan. Sehubungan itu, kontraktor-kontraktor yang telah dilantik untuk melaksanakan projek pembangunan di bawah seliaan Jabatan Pertanian Sarawak boleh memohon skim pembiayaan ini. Sila rujuk di pautan pantas Borang.

 

Terima kasih