KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN & UNIT SPH (CROP)

Posted on 30 Apr 2021

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DOA/Q.21/400-12/2/3(CROP) & UNIT SPH FERTIGASI DOA/Q.21/400-12/2/4(CROP)

No. Ruj.
Sebut
Harga
Tajuk Sebut Harga Pendaftaran Kategori, Kepala & Sub-Kepala Tarikh Lawatan Tapak Yuran Dokumen (RM) Tarikh Tutup Pengambilan/
Penjualan Dokumen Sebut Harga
Tarikh Tutup & Masa Penyerahan Dokumen Sebut Harga
DOA/Q.21/
400-12/2/3
(CROP)
QUOTATION FOR THE SUPPLY OF UNARMED SECURITY SERVICES TO TARAT AGRICULUTRE STATION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SARAWAK FOR THE YEAR 2021/2022 Kategori C, Kepala VI, Sub-Kepala 6(b) 29 April 2021 sehingga 6 Mei 2021 10.00 6 Mei 2021 (Khamis) 6 Mei 2021 (Khamis)
Sebelum 12.00 tengahari
DOA/Q.21/
400-12/2/4
(CROP)
SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJIGUNA SATU (1) UNIT STRUKTUR PELINDUNG HUJAN LENGKAP DENGAN SISTEM FERTIGASI DI PUSAT JANTUNG SARAWAK DI BAWAH PROJEK KHAS PROGRAM FASILITI PERTANIAN (AFF), JABATAN PERTANIAN SARAWAK BAGI TAHUN 2021 Kategori C, Kepala I, Sub-kepala 1(b) atau 1(e) & Kepala I, Sub-kepala 1(c) 29 April 2021 sehingga 6 Mei 2021 10.00 6 Mei 2021 (Khamis) 6 Mei 2021 (Khamis)
Sebelum 12.00 tengahari

 

  1. Sebutharga adalah dipelawa daripada Pembekal/Kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ dalam Kategori dan Jenis Pendaftaran yang berkaitan serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini bagi bekalan/perkhidmatan di dalam jadual di atas.
  2. Dokumen Sebut Harga boleh diperolehi mulai 29/04/2021 - 06/05/2021 semasa waktu pejabat di alamat Jabatan Pertanian Sarawak, Ibu Pejabat, Tingkat 16, Menara Pelita, Jalan Tun Abg Muhammad Salahuddin, Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak.
  3. Dokumen Sebut Harga hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik/Wakil Syarikat/Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Sebut Harga, selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada 06/05/2021 di alamat berikut:

 

Pengerusi

c/o Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan (Negeri)

d/a Ibu Pejabat Pertanian, Tingkat 16, Menara Pelita, 

Jalan Tun Abg Muhammad Salahuddin, Petra Jaya, 

93050 Kuching, Sarawak

        

         4. Sebut Harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.


TERIMA KASIH