Polls
Announcements

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET KERAJAAN NEGERI JABATAN PERTANIAN SARAWAK DOA/Q.21/400-12/2/2(IF)

Posted on 27 Apr 2021
KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET KERAJAAN NEGERI JABATAN PERTANIAN SARAWAK DOA/Q.21/400-12/2/2(IF)
Bil. Keterangan Aset Kuantiti (buah) Harga simpanan (RM) Berat Deposit Sebutharga
1 Toyota Station Wagon
(SG 3084 AQ)
1 RM500 1,500 kg 10% daripada harga tawaran
  1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti di atas.
  2. Aset boleh dilihat pada 23/04/2021 hingga 29/04/2021 di antara jam 0830 pagi hingga jam 1630 petang di Bengkel Stesen Perikanan Darat Semariang Batu, Jalan Semariang Batu, Petra Jaya, 93050 Kuching.
  3. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan borang sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (MMAS-16) yang boleh diperolehi di Jabatan Pertanian Sarawak, Ibu Pejabat, Tingkat 16, Menara Pelita, Jalan Tun Abdul Rahman Yakub, Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bermula dari tarikh sebutharga ditutup.
  4. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda No. Sebutharga : DOA/Q.21/400-12/2/2(IF) dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:
Pengerusi
c/o Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan (Negeri)
d/a Ibu Pejabat Pertanian, Tingkat 16, Menara Pelita, Jalan Tun Abdul Rahman Yakub,
Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak


Tarikh & masa tutup: 29/04/2021, jam 12.00 tengahari.

Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

Terima kasih