Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
The Official Website of
Department Of Agriculture Sarawak

KOTANISA (KOPERASI ANGGOTA JABATAN PERTANIAN SARAWAK BERHAD)KOTANISA (KOPERASI ANGGOTA JABATAN PERTANIAN SARAWAK BERHAD)

Pengenalan

Erti Logo :

 • Huruf “K” dan dua helai daun di dalam satu petak
 • K merujuk kepada KOTANISA
 • 2 helai daun tumbuh di tengah-tengah logo melambangkan
 • 2 objektif utama KOTANISA iaitu, (a) Menyediakan khidmat pinjaman kepada anggota & (b) Menaiktaraf sosio-ekonomi anggota
 • Warna biru membawa erti perpaduan dikalangan anggota
 • Warna kuning melambangkan anggotanya cemerlang

 

Latar Belakang

Pada akhir 1995 pengurusan Jabatan Pertanian bercadang memohon tanah kerajaan untuk menjalankan projek perumahan untuk dijual kepada kakitangan Jabatan Pertanian Sarawak. Untuk tujuan itu Jabatan Pertanian telah menubuhkan koperasi bagi mengumpul ahli dan dana. Dan akhirnya pada 5 Disember 1995 Koperasi Anggota Jabatan Pertanian Sarawak telah didaftar oleh Pendaftar Koperasi Negeri Sarawak melalui Akta Koperasi 1993 serta alamat berdaftar koperasi adalah Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Sarawak, Tingkat 12-17, Menara Pelita, Petra Jaya, 93050 Kuching.

Selepas didaftarkan kempen pengambilan ahli dijalankan secara aktif oleh semua peringkat dan Bahagian Jabatan Pertanian seluruh Sarawak. Hasilnya daripada usaha tersebut sejumlah RM10,450.00 modal saham berjaya dikumpulkan dengan jumlah ahli 233 orang akhir 1997.  Jawatankuasa pertama ketika itu ialahHj. Mohamed Sepuan Anu (Pengerusi), Dr. Humrawali Khan (Setiausaha) dan Pn. Dany Neb (Bendahari) dan enam ahli lembaga lagi. Pada 31/7/2017 jumlah modal saham (RM104,357.20), modal yuran (RM295,619.11) dan jumlah ahli (996 orang).

Objektif Dan Fungsi Koperasi

Selain bertujuan untuk memohon tanah kerajaan objektif lain koperasi adalah untuk meningkat taraf sosio ekonomi ahli melalui penyertaan ahli secara aktif dalam koperasi umpamanya setiap ahli hendaklah menambah pelaburan saham dan yuran dalam koperasi untuk menambah modal supaya koperasi boleh mengembangkan aktiviti/projek. Dengan cara sedemikian koperasi dapat menjana pendapatan lebih dan akhirnya ahli mendapat pulangan dividen yang berpatutan. Satu daripada aktiviti utama koperasi ketika ini ialah pemberian pinjaman peribadai kepada ahli yang layak sehingga RM10,000.00 setiap pinjaman dengan kadar faedah 4% setahun (flat rate). Dengan cara ini koperasi dapat membantu ahli untuk meringankan beban kewangan mereka. Sehingga 31/7/2017 jumlah pinjaman erkumpul yang telah dikeluarkan adalah RM250,061.52 dan purata pinjaman dikeluarkan RM70,000.00 hingga RM80,000.00 setahun.

Selain dua aktiviti utama tersebut di atas koperasi juga terus berusaha memohon tanah kerajaan untuk projek perumahan yang sebelum ini permohonannya telah ditolak oleh kerajaan. Koperasi juga ada membekal barangan/perkhidmatan kepada Jabatan Pertanian terutama di Ibu Pejabat di samping menguruskan insurans, kursus dan latihan bersama Angkasa/MKM dan kebajikan.


Pengurusan Koperasi

Pada awal penubuhan koperasi sehingga tahun 2011 koperasi telah melantik seorang pekerja sambilan  di kalangan staf Jabatan Pertanian, Ibu Pejabat namun pada April 2012 seorang pekerja tetap dilantik untuk mengurus koperasi dan sehingga kini koperasi mempunyai hanya seorang pekerja tetap. Untuk mengurus dan mengawalselia perjalanan koperasi satu Lembaga telah ditubuh sejak dari dahulu lagi dan Lembaga sekarang adalah seperti berikut:

 

JAWATAN

NAMA

NO. KAD PENGENALAN

JAWATAN HAKIKI DI JABATAN PERTANIAN

Pengerusi

En. Awang Alim Bin Awang Kasim

691120-13-5619

Penolong Pengarah Perikanan Darat, Gred G48

Setiausaha

Pn. Delap ak.  Geok, Agnes

610727-13-5706

Penolong Pegawai Pertanian, Gred G32

Bendahari

En. Ken Anak Edward

721106-13-5289

Penolong Pegawai Perikanan Darat, Gred G32


En. Mohd. Sazali Bin Sapawi

620626-13-5343

Pegawai Penyelidik Kanan, Gred Q52

En. Augustine Tinggie ak. Embik

610120-13-5347

Penolong Pegawai Pertanian, Gred G32

Pn. Dayang Rohayah bt. Awang Yahod

630725-13-5516

Pen. Peg.Pembangunan Masyarakat, Gred S32

Pn. Ahtien Ijon

720522-13-5216

Penolong Pegawai Veterinar, Gred G32

En. Abu Bakar Bin Sapawi

680313-13-5195

Penolong Pegawai Pertanian, Gred G29


Pn. Sadiah Anak Kambin

640729-13-5248

Pembantu Pembangunan Masyarakat, Gred S22

 

BIRO-BIRO

Biro Pelaburan/Ekonomi/Keusahawanan

Ahli Jawatankuasa Biro Pelaburan/Ekonomi/Keusahawanan


Pengerusi

En. Awang Alim Bin Awang Kasim

Setiausaha

Pn. Dayang Rohayah bt. Awang Yahod

Ahli

En. Augustine Tinggie ak. Embik


Pn. Delap ak.  Geok, Agnes

 

Biro Sosial, Kebajikan & Latihan

Ahli Jawatankuasa Biro Sosial, Kebajikan & Latihan

Pengerusi

Pn. Dayang Rohayah bt. Awang Yahod

Setiausaha

Pn. Ahtien Ijon

Ahli

Pn. Sadiah Anak Kambin


En. Abu Bakar Bin Sapawi

 

Biro Pembangunan Ahli

Ahli Jawatankuasa Biro Pembangunan Ahli


Pengerusi

En. Mohd. Sazali Bin Sapawi

Setiausaha

Pn. Dayang Rohayah bt. Awang Yahod

Ahli

En. Augustine Tinggie ak. Embik


En. Abu Bakar Bin Sapawi

Biro Pinjaman 

Ahli Jawatankuasa Biro Pinjaman

Pengerusi

En. Mohd. Sazali Bin Sapawi

Setiausaha

Pn. Delap ak.  Geok, Agnes

Ahli

Pn. Ahtien Ajon


Pn. Sadiah Anak Kambin


Syarat Menjadi Anggota Koperasi

Berikut adalah syarat untuk menjadi anggota KOTANISA :

a)    Kakitangan Jabatan Pertanian Sarawak yang berjawatan tetap

b)    Bayaran :

 • Yuran masuk                    : RM10.00
 • Saham                             : RM100.00
 • Insurans Takaful               : RM10.00/bulan
 • Yuran /Deposit Anggota     : RM10.00/bulan

Bil.

Jenis Bayaran

Bayaran Melalui Potongan Gaji (ANGKASA)

Catatan

1

Yuran masuk

RM10.00 (RM1.00 x 10 bulan)

wajib

2

Saham

RM100.00 (RM5.00 x 20 bulan)

Wajib, minimum RM100.00

3

Insurans Takaful berkelompok

RM10.00 (RM10.00/bulan

Wajib, dibayar sehingga bersara

4

Yuran /Deposit Anggota

RM2.00/bulan (RM2.00 sebulan sehingga bersara

Wajib, minimum RM2.00 sebulan & merupakan simpanan anggota dalam koperasi.


Jumlah

RM18.00/bulan


 

 • Bakal anggota tidak perlu membayar apa-apa semasa menigisi borang permohonan menjadi ahli anggota.  Bayaran dibuat melalui potongan gaji ANGKASA .


c)     Borang

i)          Borang permohonan menjadi anggota ( 1 salinan)

ii)         Kebenaran Penzahiran maklumat kredit individu (1 salinan)

iii)        Request for payment of an allotment  - T.228 ( 2 salinan)

iv)       Borang ANGKASA (Biru)  - 1 salinan

 • Borang (i) & (ii) boleh diphotostat. 
 • Borang (iii) & (iv) adalah original dan tidak boleh diphotostat.
 • Borang T.228 boleh “download” dari website Jabatan Perbendaharaan Negeri

         (Tel. 082 – 440111, Perbendaharaan Negeri).

 • Borang ANGKASA boleh didapati dari pejabat KOTANISA.
 • Guna ballpoint pen HITAM sahaja untuk mengisi borang ANGKASA.


Borang-borang tersebut di atas akan diedar atau dikirim kepada yang berminat menjadi anggota  koperasi.

d)    Jika sesiapa yang berminat menjadi anggota koperasi, boleh hubungi pegawai kami :

En. Ibrahim Sondet (012 – 8572707) atau emel :ibrahimsondet@ yahoo. com  

Perhubungan Koperasi:

Alamat berdaftar koperasi:

Ibu Pejabat, JabatanPertanian Sarawak,
Tingkat 12-17 Menara Pelita, Petra Jaya, 93050 Kuching

No. Telefon 082 – 441000
No. Faks 082 – 440689
Pegawai yang boleh dihubungi - En. Ibrahim Sondet (012 – 8572707) atau
emel :ibrahimsondet@ yahoo. com