Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil

Bahagian & CawanganBahagian & Cawangan
>>  Bahagian Tanaman
>>  Bahagian Penyelidikan & Pembangunan Tanaman
>>  Bahagian Institusi Peladang
>>  Bahagian Perikanan Darat
>>  Bahagian Pembangunan Wilayah & Pengembangan Pertanian
>>  Bahagian Sumber Manusia
>>  Bahagian Perancangan Strategik & Penyelarasan
>>  Bahagian Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga
>>  Cawangan Biosekuriti Tumbuhan Dan Kuarantin
>>  Cawangan Pengurusan Tanah
>>  Cawangan Mekanisasi & Infrastruktur
>>  Cawangan Inovasi & Kualiti
>>  Cawangan Pengurusan Kewangan & Aset
>>  Cawangan Hal Ehwal Korporat & Komunikasi