Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil

Bahagian dan CawanganBahagian dan Cawangan


Jabatan Pertanian Sarawak (Ibu Pejabat) terdiri dari Bahagian dan Cawangan seperti berikut:


1. Bahagian Pengembangan

2. Bahagian Tanaman

3. Bahagian Perikanan Darat

4. Bahagian Institusi Peladang

5. Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Tanaman

6. Bahagian Biosekuriti Tumbuhan dan Kuarantin

7. Bahagian Pengurusan Tanah

8. Bahagian Mekanisasi dan Infrastruktur

9. Bahagian Perancangan

10. Bahagian Khidmat Pengurusan

11. Cawangan Inovasi dan Kualiti

12. Cawangan Kewangan dan Aset

13. Cawangan Agromakanan

14. Cawangan Korporat dan Komunikasi

15. Institut Pertanian Sarawak

16. Unit Audit Dalam dan Integriti