Ketua Pegawai Maklumat

     
 

Nama : Bibi Diyana binti Japar

Jawatan : Pegawai Pertanian

No. Telefon :  082-441000 

Fax No. :  082-445080

Alamat Emel :  bibidiyana@sarawak.gov.my
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bertanggungjawab dalam pembangunan Perancangan Strategik ICT Agensi Kerajaan Negeri bagi jabatan nya.  CIO yang dilantik oleh agensi masing-masing adalah merupakan komponen bernilai di dalam usaha kerajaan untuk menubuhkan perancangan strategik ICT di dalam Perkhidmatan Awam Negeri.

Peranan CIO
  • Membangunkan Rancangan Strategik Teknologi Komunikasi (ITSP) dan Informasi tahunan jabatan
  • Konsolidasi dan integrasi proses fungsian bersilang (cross-funtional) di antara agensi-agensi
  • Membangun, mengendali dan mengurus infrastruktur dan sistem ICT yang stabil serta selamat
  • Mewujud dan menyediakan hala tuju ICT bagi agensi
  • Memelihara keutuhan data di kalangan aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh agensi
  • Membantu Kerajaan Negeri dalam pembentukan polisi ICT
  • Menggalakkan penggunaan ICT yang berkesan selaras dengan objektif strategik agensi
  • Mengetuai dan melibatkan agensi di dalam inisiatif kerajaan untuk membangun dan melaksanakan projek  ICT di dalam ICT Perkhidmatan Awam Negeri