Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil

Fungsi Teras, Khidmat Teras & Produk TerasFungsi Teras, Khidmat Teras & Produk Teras
Fungsi Teras
Aktiviti/Khidmat Teras
Produk-produk Teras1. Kecemerlangan Pengkomersilan

1.  Meningkatkan pengeluaran yang teratur  bagi hasil utama, produk-produk hiliran industri asas tani &  pemasaran terancang

i.  Pengeluaran
 • Komoditi
 • Tanaman makanan
 • Perikanan
 • Industri Asas tani
ii.  Perkhidmatan
 • Perladangan terancang (FI)
 • Perladangan kontrak
 • Perladangan "Anchor" 
 • Kilang pemprosesan
 • Pusat pengumpulan, pembungkusan & pemasaran
 • Kedai ladang saya
 • Agro-pelancongan
 • Perangkaan pertanian
 • Peta-peta tanah

Komersial dan ladang-ladang moden:
 • Estet-estet mini
 • Kelompok-kelompok Agro-preneur
 • Unit-unit usahawan

Hasil Pertanian Berkualiti/Produk untuk pasaran tempatan dan eksport :
 • Disahkan MyGAP
 • 3P (Pengredan, Pembungkusan & Perlabelan)

Berkesan & efisien:

 • Unit kecil pertanian (SAU)
 • Petani-petani Anchor
 • Kumpulan pengeluaran
 • Pusat pengumpulan & pembungkusan
 • Kemudahan-kemudahan lepastuai
 • Persediaan hiliran
 • Pasaran petani
 • Pelan pembangunan2.  Kecemerlangan Modenisasi


i.  Meningkatkan Penyelidikan dan Pembangunan Inovasi

ii.  Meningkatkan Pemuliharaan & Kelestarian
Pakej-pakej Teknologi Pertanian :
 • Pakej-pakej pengeluaran yang moden & telah ditambahbaik
 • Stok dan bahan-bahan tanaman yang berkualiti
 • Teknologi & produk-produk lepas tuai
 • Peralatan baru dan telah ditambahbaik(Proto-Type)
 • Analisa makmal dan alat-alat diagnostik pertanian
 • Hak/Proses/Produk/GI yang telah dipatenkan
 • Pemuliharaan ex-situ & in-situ tumbuhan dan ikan (eg. Tagang, Layar, ARC, Kabuloh)3.  Kecemerlangan Penyampaian Perkhidmatan

i.  Meningkatkan Pengembangan Pertanian Luar Bandar & Pemindahan Teknologi

ii.  Pembangunan Tenaga Manusia,
Meningkatkan Latihan & Pembangunan

iii. Patentship, Kepastian Kualiti, Kawal Selia dan Penguatkuasaan
 • Perlindungan IP
 • SOP
 • Kuarantin
 • Sijil Akreditasi

iv.  Menghayati Nilai-nilai SCS Yang Dikongsi

 • Stesen-stesen Pertanian Luar Bandar, petani-petani mahir dan berpengetahuan

 • Juruteknik-juruteknik pertanian yang berkelulusan

 • Perlindungan harta intelek (IP)
  Hasil ujian makmal
  Permit Import & Eksport
  Rawatan & Sijil Fitosanitasi
  Pensijilan (SOM/SALM/SPLAM)

 • Perkhidmatan bertaraf dunia