Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil

Visi dan MisiVisi dan Misi

Visi

Komuniti Pertanian Berpendapatan Tinggi dan Pengeksport Bersih Agro-Makanan Menjelang Tahun 2030


Misi

Untuk meningkatkan pendapatan komuniti pertanian dan menjadi pengeksport bersih agro-makanan melalui pemodenan dan pengkomersialan pertanian