Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil

Sasaran dan FokusSasaran dan Fokus
Mentransformasikan
pertanian
(termasuk kesemua
sub-sektornya)
kepada
PERNIAGAAN TANI,
secara
spesifik:


Tingkatkan pendapatan petani kepada RM4,000/bulan/isi rumah
Masyarakat tani  memperoleh di atas paras kemiskinan RM1,200/bulan


Memperkukuhkan Aktiviti-aktiviti Penyelidikan & Pembangunan, Inovasi dan Penggunaan Teknologi


Untuk meningkatkan tahap kecekapan diri dalam pengeluaran makanan


Rantaian Nilai Yang lengkap (Pra-pengeluaran, pengeluaran, pemasaran dan  pengguna-pengguna)


Untuk memperbaiki sumbangan sektor pertanian kepada Negeri
(GDP, pendapatan eksport, pekerjaan dan pendapatan)


Memperkukuhkan Modal Insan
(Tenaga kerja pertanian yang terlatih dan berpengetahuan & meningkatkan jumlah usahawan-usahawan tani)


Meningkatkan Penglibatan Sektor Swasta


Memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan