Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil

Piagam PelangganPiagam Pelanggan

(Pindaan - 2016)

NO. PRODUK/PERKHIDMATAN STANDARD
1.0 PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN PERTANIAN  
1.1 Permohonan projek-projek pembangunan Sepanjang tahun
1.2 Kelulusan permohonan projek untuk tahun berikutnya Bulan November tahun semasa
1.3 Input-input pertanian untuk peserta projek Julai
1.4 Bahan tanaman, bibit anak ikan dan ternakan Varieti/Baka yang disyorkan
     
2.0 REGULATORI DAN PENGUATKUASAAN  
2.1 Pengeluaran permit Import untuk haiwan dan produk haiwan 
 [Intertek]
Dua (2) hari bekerja
2.2 Kelulusan lesen ladang-ladang ternakan, pusat-pusat penyembelihan (abattoir) dan kilang makanan haiwan Sembilan puluh  (90) hari bekerja
2.3 Pengeluaran Sijil Fitosanitasi dan permit Import untuk tumbuhan,
 produk tumbuhan dan artikel yang dikawal selia.  [Intertek]
Tiga (3) hari bekerja
2.4 Pengeluaran Permit pembinaan kolam dan tasik untuk akuakultur. Ninety (90) working days
     
3.0 PERTUBUHAN PELADANG  
3.1 Pengeluaran Sijil Kelulusan Pendaftar bagi Penyata Kewangan Beraudit yang telah diperakukan oleh Jemaah Pengarah. Sepuluh (10) hari bekerja
3.2 Mesyuarat Agung Tahunan (MAT);  
  I.   Mesyuarat Agung Tahunan Unit Ahli Mei, 31
  II.  Mesyuarat Agung Tahunan Pertubuhan Peladang Kawasan Julai, 31
  III. Mesyuarat Agung Tahunan Pertubuhan Peladang Negeri September, 30
3.3 Kekerapan Mesyuarat Ahli Jemaah Pengarah Enam (6) kali / tahun
     
4.0 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA  
4.1 Kursus Sijil Pertanian [Intertek] 100 pelajar/tahun
4.2 Kursus Jangka Pendek di tujuh (7) Pusat Latihan Pertanian 30 kursus/tahun
4.3 Kursus Keusahawanan Kemahiran Pemprosesan Makanan 25 peserta/tahun
     
5.0 MAKMAL DAN KERJA-KERJA ANALITIKAL  
5.1 Perkhidmatan Makmal Analitikal (Tanah, tumbuhan, sisa baki baja) Sembilan puluh (90) hari bekerja
5.2 Perkhidmatan Makmal Analitikal ( sisa baki racun makhluk perosak) [Intertek] Tiga puluh (30) hari bekerja
5.3 Perkhidmatan Diagnostik Veterinar Enam puluh (60) hari bekerja
     
6.0 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA  
6.1 Penyediaan kertas persaraan kakitangan Jabatan Lapan (8) bulan sebelum persaraan
     
7.0 INFORMASI DAN STATISTIK PERTANIAN  
7.1 Permintaan terhadap maklumat tanah Dua (2) hari bekerja
7.2 Pengeluaran Statistik Pertanian Tahunan September
     
8.0
PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL / KONTRAKTOR Empat belas (14) hari bekerja

Nota :  Perkhidmatan yang ditanda dengan perkataan [Intertek] sudah mendapat pensijilan ISO 9001