Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil

Jabatan Pertanian Sarawak
 

 
Pejabat Pengarah

NamaHubungi
Dr Alvin Chai Lian Kuet
Pengarah Pertanian Sarawak
Dr Alvin Chai Lian Kuet
082-447632
082-447639
Khaiziqri Aizad bin Roslan
Pegawai Ehwal Ekonomi / Pegawai Tadbir Khas
Khaiziqri Aizad bin Roslan
082-441000
082-447639
Normala binti Hifrawi
Setiausaha Pejabat
082-447632
082-447639

Sektor Komersialisasi

NamaHubungi
Ngab Dollah bin Salam
Timbalan Pengarah
Ngab Dollah bin Salam
082-313472 / 082-441000 ext. 210
082-441687
Sophia anak Rangim
082-447814
082-441687

Sektor Modenisasi

NamaHubungi
Gavin anak Aloysius Dom
Pemangku Timbalan Pengarah
082-313472 / 082-441000 ext. 210
082-440202
Julia Anne ak Ubi
Pembantu Operasi (PO)
082-319853/082-441000 ext. 175
082-311679

Sektor Khidmat Pengurusan

NamaHubungi
Vacant
Timbalan Pengarah

Bahagian Tanaman Dan Pembangunan Wilayah

NamaHubungi
Ronald anak Ripid
Ketua Bahagian (Ketua Penolong Pengarah)
Ronald anak Ripid
082-319854/082-441000 ext. 150
082-440202
Dr. Kueh Kiong Hook
Penolong Pengarah
Dr. Kueh Kiong Hook
082-313442/082-441000 ext. 119
082-440677

Ketua Bahagian & Pentadbiran

NamaHubungi
Haniza binti Mohd. Harris
Haniza binti Mohd. Harris
082-319859 / 082-441000 ext. 245
082-311422
Zuraini binti Sudin
Pembantu Tadbir
Zuraini binti Sudin
082-319859 / 082-441000 ext. 245
082-311422
Jackson Ng Chung Hee
Penolong Pegawai Pertanian
Jackson Ng Chung Hee
082-319861/082-441000 ext. 257
082-440202

Cawangan Pembangunan Wilayah & Projek Khas

NamaHubungi
Peter anak Jarit
Pegawai Pertanian (Agropreneur, MyGAP & Pertanian Bandar)
Peter anak Jarit
082-312753 / 082-441000
082-440202
Chong Mui Sia
Pegawai Pertanian (TKPM & Pertanian Pintar)
Chong Mui Sia
082-319868 / 082-441000
082-440202
Jessyca anak Andrew Mujah
Jessyca anak Andrew Mujah
082-319866 / 082-441000 ext. 177
082-440202
Gracia Siah anak Stephen Tipek
Pegawai Pertanian (GIAHS)
Gracia Siah anak Stephen Tipek
082-441000
082-440202
Hjh. Hairani binti Ismawi
Penolong Pegawai Pertanian (Baja Pokok)
Hjh. Hairani binti Ismawi
082-319860 / 082-441000 ext. 235
082-440202
Awang Zaidil Bin Awang Salleh
Penolong Pegawai Pertanian (Projek Khas)
Awang  Zaidil Bin Awang Salleh
082-319873/082-441000 ext. 134
082-440202
Nurfalihin bin Junit
Penolong Pegawai Pertanian
Nurfalihin bin Junit
082-319871 / 082-441000 ext. 262
082-440202

Cawangan Tanaman Makanan

NamaHubungi
Leo bin Toni
Pegawai Penyelidik(Padi & Jagung Bijirin)
Leo bin Toni
319890 / 082-441000 ext. 152
082-440202
Kho Tong Yong
Penolong Pegawai Pertanian (Padi)
Kho Tong Yong
082-313145/082-441000
082-440202

Bahagian Tanaman Komoditi

NamaHubungi
Dominic Ak. Chunggat
Ketua Bahagian (Pemangku Ketua Penolong Pengarah)
Dominic Ak. Chunggat
082-447597
082-311679

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Annie Sawai Ak Biju
Penolong Pegawai Tadbir
Annie Sawai Ak Biju
082-313568/082-441000 ext. 200
082-311679
Suhaila Binti Gapor
Suhaila Binti Gapor
082-319872/082-441000 ext. 254
082-311679

Kelapa Sawit & Getah

NamaHubungi
Syahalizul bin Sulaiman
Pegawai Pertanian
Syahalizul bin Sulaiman
082-445937/082-441000
082-311679
Awang Abdul Rahim bin Awang Boni
Penolong Pegawai Pertanian(Kelapa Sawit)
Awang Abdul Rahim bin Awang Boni
082-319856 / 082-441000 ext. 139
082-311679

Getah, Lada Hitam & Penempatan Semula

NamaHubungi
Aicher Joseph Toyat
Pegawai Pertanian
Aicher Joseph Toyat
082-313568/082-441000 ext. 201
082-311679

Kelapa & Sagu

NamaHubungi
Bernadette binti Toni
Pegawai Penyelidik
Bernadette binti Toni
082-319863/082-441000 ext. 147
082-311679

Pisang & Buah-buahan Lain, Kopi & Bahan Tanaman

NamaHubungi
Gracia Siah anak Stephen Tipek
Pegawai Pertanian
Gracia Siah anak Stephen Tipek
082-319859/082-441000 ext. 256
082-311679

Nanas

NamaHubungi
Jessyca anak Andrew Mujah
Pegawai Pertanian
Jessyca anak Andrew Mujah
082-319866/082-441000 ext. 177
082-311679

Bahagian Institusi Peladang

NamaHubungi
Gilbert anak Igi
Ketua Bahagian (Pemangku Ketua Penolong Pengarah)
Gilbert anak Igi
082-312403/082-441000 ext. 112
082-440689

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Norliza binti Haji Hassan
Norliza binti Haji Hassan
082-319936/082-441000 ext. 141
082-440689
Norhassanah Lumpong
Penolong Pegawai Pertanian
Norhassanah Lumpong
082-319882/441000 ext. 171
082-440689
Ibrahim Sondet
Pegawai Mengurus KOTANISA
Ibrahim Sondet
082-442192/082-441000 ext. 198
082-440689

Seksyen Akaun

NamaHubungi
Jakaria bin Ramli
Pegawai Pertanian
Jakaria bin Ramli
082-319881 / 082-441000 ext. 241
082-440689
Ahmad Yusof bin Abdul Razak
Penolong Pegawai Pertanian (Akaun 1)
Ahmad Yusof bin Abdul Razak
082-319876 / 082-441000 ext. 156
082-440689
Insol Dempi
Penolong Pegawai Pertanian (Akaun 2)
Insol Dempi
082-319894 / 082-441000 ext. 194
082-440689
Policarp David Saet
Penolong Pegawai Pertanian (Akaun 3)
Policarp David Saet
082-319882 / 441000 ext. 184
082-440689
Abu Bakar bin Sapawi
Penolong Pegawai Pertanian (Akaun 4)
Abu Bakar bin Sapawi
082-319880 / 082-441000 ext. 186
082-440689

Seksyen Bajet & Kewangan

NamaHubungi
Patricia Sambu ak. Santok
Penolong Pegawai Pertanian
Patricia Sambu ak. Santok
082-319901 / 082-441000 ext. 196
082-440689
Jennifer Asong Wan
Penolong Pegawai Pertanian
Jennifer Asong Wan
082-319940 / 082-441000 ext. 192
082-440689

Seksyen Perniagaan Tani

NamaHubungi
Monica Jessi Sihoi
Pegawai Pertanian
Monica Jessi Sihoi
082-319899 / 082-441000 ext. 263
082-440689
Anuar bin Seli
Penolong Pegawai Pertanian (Projek/Pemasaran)
Anuar bin Seli
082-319897 / 082-441000 ext. 219
082-440689
Tahir bin Putih
Penolong Pegawai Pertanian (Bantuan Input Padi)
Tahir bin Putih
082-319902 / 082-441000 ext. 197
082-440689

Seksyen Statutori

NamaHubungi
Hatta bin Adenan
Penolong Pegawai Pertanian
Hatta bin Adenan
082-319939 / 082-441000 ext. 240
082-440689
John Tedong
Penolong Pegawai Pertanian (Kelulusan Pendaftar)
John Tedong
082-319885 / 082-441000 ext. 174
082-440689
Pauline Sumbang
Penolong Pegawai Pertanian (Pembangunan Ahli)
Pauline Sumbang
082-319878 / 082-441000 ext. 179
082-440689
Roslan bin Haji Matnoor
Penolong Pegawai Pertanian (Penguatkuasaan)
Roslan bin Haji Matnoor
082-319880 / 082-441000 ext. 186
082-440689

Bahagian Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Magdalene Lungan Ajang
Ketua Bahagian(Penolong Pengarah)
Magdalene Lungan Ajang
082-448928 / 082-311091 / 082-441000 ext. 238
082-443017

Pentadbiran

NamaHubungi
Monica Bermas Anak Brauh
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
Monica Bermas Anak Brauh
082-319909 / 082-441000
082-443017
Daisy Anak Layang
Pembantu Pembangunan Masyarakat
Daisy Anak Layang
082-311091/082-441000
082-440091

Cawangan Bimbingan Dan Latihan

NamaHubungi
Clare Hennevessa anak Hendrik
Pegawai Pembangunan Masyarakat
Clare Hennevessa anak Hendrik
082-319907 / 082-441000
082-443017

Cawangan Pembangunan Usahawan

NamaHubungi
Noor Asmah Binti Suhaili
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
Noor Asmah Binti Suhaili
082-319912 / 082-441000
082-443017

Cawangan Khidmat Keusahawanan

NamaHubungi
Bobby Anak Kinyang
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
Bobby Anak Kinyang
082-319908 / 082-441000
082-443017

Bahagian Perikanan Darat

NamaHubungi
Hj Hariffin Bin Awang Bini
Ketua Bahagian (Pemangku Ketua Penolong Pengarah)
Hj Hariffin Bin Awang Bini
082-311051/082-441000 ext. 248
082-440703
Awang Alim Bin Awang Kasim
Penolong Pengarah
Awang Alim Bin Awang Kasim
082-319937 / 082-441000 ext. 172
082-440703

Seksyen Am & Pentadbiran

NamaHubungi
Dayang Maslia Binti Awang Ali
Setiausaha Pejabat
Dayang Maslia Binti Awang Ali
082-319916/082-441000 ext. 118
082-440703
Hj. Fakhruddin bin Bokhari
Pegawai Penyelidik (Perikanan)
Hj. Fakhruddin bin Bokhari
082-319920 / 082-441000 ext. 213
082-440703
Chin Han Kiat
Pegawai Perikanan
Chin Han Kiat
082-319918 / 082-441000 ext. 212
082-440703
Josephine Dorin Ak Misieng
Pegawai Perikanan
Josephine Dorin Ak Misieng
082-319919 / 082-441000
082-440703
Ken Ak Edward
Penolong Pegawai Perikanan
Ken Ak Edward
082-319922 / 082-441000 ext. 188
082-440703
Frank Vynard Ak David Bindick
Pembantu Perikanan
Frank Vynard Ak David Bindick
082-319923 / 082-441000 ext. 216
082-440703
Stephen Royston Ak Rigom
Pembantu Perikanan
Stephen Royston Ak Rigom
082-319923 / 082-441000 ext. 216
082-440703

Bahagian Penyelidikan & Pembangunan Tanaman

NamaHubungi
Dr. Wong Mee Hua
Ketua Bahagian (Ketua Penolong Pengarah)
Dr. Wong Mee Hua
082-612464 / 082-313463 / 082-441000 ext. 236
082-611178
Hj. Yakup Bin Pendak
Penolong Pengarah/Pegawai Penyelidik
Hj. Yakup Bin Pendak
082-614912
082-611178
Rajmah Muzli binti Razili
Penolong Pengarah/Pegawai Penyelidik (Seksyen Teknologi Makanan & Lepastuai)
Rajmah Muzli binti Razili
082-614955
082-611178

Pentadbiran

NamaHubungi
Norhayati binti Mahdi
Penolong Pegawai Tadbir
Norhayati binti Mahdi
082-612364
082-611178
Gracy anak Kimin
Setiausaha Pejabat
Gracy anak Kimin
082-612734
082-611178
Collick anak Tarzan
Pengurus Ladang
Collick anak Tarzan
082-614784
082-611178

Cawangan Teknologi Pengeluaran Tanaman

NamaHubungi
John anak Jadol
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Sayuran , Buah dan Tanaman Utama )
John anak Jadol
082-614915
082-611178
Dr. Maclin anak Dayod
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Sayuran , Buah-Buahan dan Tanaman Utama / Seksyen Padi & Tanaman Ladang / Seksyen Teknologi Agro )
Dr. Maclin anak Dayod
082-614918
082-611178
Yazid bin Bostamam
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Sayuran , Buah-Buahan dan Tanaman Utama / Seksyen Padi & Tanaman Ladang)
Yazid bin Bostamam
082-614942
082-611178
Pearlycia Brooke
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Sayuran , Buah dan Tanaman Utama )
Pearlycia Brooke
082-614933
082-611178
Patricia Rachel anak Roney
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Sayuran , Buah dan Tanaman Utama )
Patricia Rachel anak Roney
082-614909
082-611178
Siren anak Linggang
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Sayuran , Buah dan Tanaman Utama )
Siren anak Linggang
082-614980
082-611178
Angeline Limok anak Mong
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Sayuran , Buah dan Tanaman Utama )
Angeline Limok anak Mong
082-614932
082-611178
Diana Mendoh Jitam
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Sayuran , Buah dan Tanaman Utama )
Diana Mendoh Jitam
082-614925
082-611178
Felecia anak Collick
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Tanaman Padi & Ladang )
Felecia anak Collick
082-614950
082-611178
Anny Jong
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Teknologi-Agro )
Anny Jong
082-614454
082-611178
Johnson Chong
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Teknologi-Agro )
Johnson Chong
082-613837
082-611178
Patricia Rachel anak Roney
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Teknologi-Agro )
Patricia Rachel anak Roney
082-614909
082-611178
Angeline Limok anak Mong
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Teknologi-Agro )
Angeline Limok anak Mong
082-614932
082-611178

Cawangan Kesihatan Tanaman

NamaHubungi
Asmah binti Salowi
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Tumbuhan Patologi )
Asmah binti Salowi
082-615021
082-611178
Lai Lee San
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Tumbuhan Patologi )
Lai Lee San
082-614744
082-611178
Fillicia anak William
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Tumbuhan Patologi )
Fillicia anak William
082-614986
082-611178
Ng Mei Hua
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Tumbuhan Patologi )
Ng Mei Hua
082-610589
082-611178
Felicia Kueh Tai Fui
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Entomologi)
Felicia Kueh Tai Fui
082-615027
082-611178
Nur Najwa binti Hamsein
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Entomologi)
Nur Najwa binti Hamsein
082-615031
082-611178
Jisia anak Jimbau
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Entomologi)
Jisia anak Jimbau
082-615034
082-611178
Dr. Yee Siew Fung
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Biologi Molekul )
Dr. Yee Siew Fung
082-614633
082-611178

Cawangan Khidmat Penyelidikan & Lepastuai

NamaHubungi
Dr. Margaret Abat
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Kimia & Mikrobiologi Makanan )
Dr. Margaret Abat
082-614904
082-611178
Christine anak Jinang
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Kimia & Mikrobiologi Makanan )
082-614876
082-611178
Angelyn Melaya anak Kloni
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Kimia & Mikrobiologi Makanan )
Angelyn Melaya anak Kloni
082-613837
082-611178
Syazwani binti Bakar
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Kimia & Mikrobiologi Makanan )
Syazwani binti Bakar
082-614905
082-611178
Irna Syairina binti Sahari
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Kimia & Mikrobiologi Makanan )
Irna Syairina binti Sahari
082-611364
082-611178
Jocelyn anak Jonip
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Lepastuai & Teknologi Makanan )
Jocelyn anak Jonip
082-614955
082-611178
Rahimah binti Sallehuddin
Pegawai Penyelidik ( Seksyen Biometri & Teknologi Maklumat )
Rahimah binti Sallehuddin
082-614957
082-611178

Cawangan Pengurusan Tanah

NamaHubungi
Radziah Binti Jack
Ketua Cawangan(Penolong Pengarah)
Radziah Binti Jack
082-429622
082-429624
Jopen Anak Abut
Pegawai Penyelidik Kanan
Jopen Anak Abut
082-429621
082-429624
Frankie anak Lanying
Pegawai Penyelidik
Frankie anak Lanying
082-429621
082-429624
Adisuwandi bin Abdul Gani
Pegawai Penyelidik
Adisuwandi bin Abdul Gani
082-429621
082-429624
Andrew Iling
Pegawai Penyelidik
Andrew Iling
082-429621
082-429624
Mauran Bin Hj. Gani
Penolong Pegawai Pertanian Kanan
Mauran Bin Hj. Gani
082-429621
082-429624
Mariana Bte Eddie
Penolong Pegawai Pertanian
Mariana Bte Eddie
082-429621
082-429624

Cawangan Biosekuriti Tumbuhan Dan Kuarantin

NamaHubungi
Gasing anak Nyalau
Ketua Cawangan(Penolong Pengarah)
Gasing anak Nyalau
082-255845
082-413163
Wee Poh Leong
Pegawai Pertanian
Wee Poh Leong
082-255845
082-413163
Paddy Ak Jiob
Penolong Pegawai Pertanian
Paddy Ak Jiob
082-255845
082-413163
Tony Anak Nyamin
Penolong Pegawai Pertanian
Tony Anak Nyamin
082-255845
082-413163

Cawangan Kejuruteraan & Infrastruktur Pertanian


Pentadbiran

NamaHubungi
Gavin anak Aloysius Dom
Ketua Penolong Pengarah
082-429480
082-414711
Sharon Valerie anak Siali
Pembantu Tadbir
082-429480
082-414711

Seksyen Pembangunan Infrastruktur & Projek Khas

NamaHubungi
Chang Tun Hua
Jurutera Pertanian [TKPM/SPH, Bangunan Pejabat & Kediaman Jabatan, Penempatan Semula/IHAS, Rumah Nelayan ]
082-429496
082-414711
Pip Halliday anak Jack Meredu
Jurutera Awam [ TKPM/SPH, Bangunan Pejabat & Kediaman Jabatan, Penempatan Semula/IHAS, Rumah Nelayan ]
082-429496
082-414711
Rahmatullah bin Shukri
Penolong Jurutera [ TKPM/SPH, Bangunan Pejabat & Kediaman Jabatan, Penempatan Semula/IHAS, Rumah Nelayan ]
082-429496
082-414711
Yeo Pei Pei
Jurutera Pertanian [Infrastruktur Ladang (Jalan Ladang), Stesen Pertanian Baru ]
082-429496
082-414711
Thian Fatt Min
Penolong Jurutera [ Infrastruktur Ladang (Jalan Ladang), Stesen Pertanian Baru ]
082-429496
082-414711
Steffi Graff Rahnie
Penolong Jurutera [ Infrastruktur Ladang (Jalan Ladang), Stesen Pertanian Baru ]
082-429496
082-414711
Siti Adibah binti Zulkepli
Jurutera Pertanian [ Projek Rakyat(CPPC, Taman Pertanian), Projek Industri Asas Tani ]
082-429496
082-414711
Mohammad Nasrie bin Hassan
Penolong Jurutera [ Projek Rakyat(CPPC, Taman Pertanian), Projek Industri Asas Tani ]
082-429496
082-414711
Junaydah binti Osman
Penolong Jurutera [ Projek Rakyat(CPPC, Taman Pertanian), Projek Industri Asas Tani ]
082-429496
082-414711

Seksyen Mekanisasi & Automasi, Pengurusan Fleet & Aset

NamaHubungi
Adrian Liaw Wen Jye
Pegawai Penyelidik
082-429496
082-414711
Halmi @ Solamee Bin Mohamad
Penolong Pegawai Pertanian
082-429496
082-414711
Abang Sazali bin Abang Abdillah
Penolong Pegawai Pertanian
082-429496
082-414711
Abang Tumbun bin Abang Ladi
Penolong Pegawai Pertanian
082-429496
082-414711

Seksyen Ukur Bahan

NamaHubungi
Nur HIdayah binti Mohd. Ariffin
Juruukur Bahan
082-429496
082-414711
Jenica Neney Ramsey Coupon
Penolong Juruukur Bahan
082-429496
082-414711
Nur Farhana Izzati binti Pilidan
Penolong Juruukur Bahan
082-429496
082-414711

Seksyen Ukur

NamaHubungi
Vacant
Juruukur
082-429496
082-414711
Johani anak Bidi
Pembantu Juruukur
082-429496
082-414711

Cawangan Kawal Selia Dan Penguatkuasa Perikanan Darat

NamaHubungi
Alvin Aldreen bin Lewis
082-610845
082-610859
Rani binti Bakri
082-610746
082-610859

Bahagian Sumber Manusia


Ketua Bahagian & Pentadbiran

NamaHubungi
Hajah Hajiah Binti Idris
Ketua Penolong Pengarah
082-447827/082-441000 ext. 127
082-446039
Sharifah Hasfalaila binti Wan Hassan
Pembantu Tadbir
082-319822/082-441000 ext. 168
082-446039

Seksyen Khidmat Kerjaya

NamaHubungi
Siti Mariam binti Sulaiman
Pegawai Tadbir
082-319825/082-441000 ext. 163
082-446039
Chan Foh Nam
Pembantu Tadbir Kanan (Perjawatan)
082-319826/082-441000 ext. 173
082-446039
Toh Kee Heng
Pembantu Tadbir Kanan (Kenaikan Pangkat)
082-319823/082-441000 ext. 144
082-446039
Dority anak Si-nui
Pembantu Tadbir Kanan (Pengurusan Pencen Pegawai)
082-441000
082-446039
Roziah Binti Kepeli
Pembantu Tadbir Kanan (KUP/GEMS)
082-319829/082-441000 ext. 111
082-446039
Rozzie Ak Tutun
Pembantu Tadbir (Pengurusan Cuti Pegawai)
082-319896/082-441000 ext. 157
082-446039
Sharifah Wan Hashim
Pembantu Tadbir
082-313269/082-441000 ext. 169
082-446039
Nancy Seteria anak Tambi
Pembantu Tadbir (ePrestasi)
082-319830/082-441000 ext. 123
082-446039
Sharifah Maimunah Binti Wan Razali
Pembantu Tadbir (Pengurusan Pinjaman/Perubatan/Elaun Pegawai)
082-319830/082-441000 ext. 123
082-446039
Hjh Mastiah Bt. Said
Pembantu Tadbir (Pengesahan Dalam Jawatan)
082-313269/082-441000 ext. 169
082-446039
Azizah Binti Suhaili
Pembantu Tadbir (Fail Peribadi)
082-443657/082-441000 ext. 191
082-446039

Seksyen Pembangunan Sumber Manusia

NamaHubungi
Nurul Azzah binti Zainal
Pegawai Tadbir
082-441000
082-446139
Azizah Binti Suhaili
Pembantu Tadbir
082-443657/082-441000 ext. 191
082-446039

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Abdul Wahab Bin Murni
Penolong Pegawai Tadbir
082-319831/082-441000 ext. 218
082-446039
Irine anak Mirid
Pembantu Tadbir Kanan
082-441000
082-446039
Nicholas Jampi Ak Mattew Ujih
Seksyen Pentadbiran
082-319824 ext. 113
082-446039
Soter Philip Ruby
Pembantu Operasi (PO)
082-444721/082-441000 ext. 124
082-446039

Cawangan Inovasi & Kualiti

NamaHubungi
Mohamad Mohtar bin Ali
Penolong Pengarah
082-441000
082-446039
Norhayati binti Hj. Rapaa'ee
Penolong Pegawai Pertanian
082-319935/082-441000
082-446039
Bisnu @ Hussen bin Bujang
Penolong Pegawai Pertanian
082-441000
082-446039

Cawangan Pengurusan Kewangan & Aset


Ketua Bahagian & Pentadbiran

NamaHubungi
Abang Ramblee bin Abang Khaider
Akauntan Kanan
Abang Ramblee bin Abang Khaider
082-441000 ext. 115
082-319839

Seksyen Pengurusan Kewangan

NamaHubungi
Nurlydiaizzati Binti Osen
Akauntan
082-319832/082-441000 ext. 261
082-319839
Felicia Ulla
Penolong Akauntan
082-311426/082-441000 ext. 148
082-319839
Catherine Anak Mai
Penolong Akauntan
082-319891/082-441000 ext. 126
082-319839
Ahmad Rifqi bin Abdul Latif
Penolong Akauntan
082-319837/082-441000 ext. 154
082-319839
Riman bin Reduan
Pembantu Tadbir (Kewangan)
082-319833/082-441000 ext. 160
082-319839
Bong Wee Hiong
Pembantu Tadbir (Kewangan)
082-319205/082-441000 ext. 138
082-319839
Quiencabella anak Ines
Pembantu Tadbir (Tender)
082-319838/082-441000 ext. 230
082-319839

Seksyen Pengurusan Aset

NamaHubungi
Marshall Wekey Henry Atie
Penolong Pegawai Tadbir
082-441000 ext. 135
082-319839
Khairul Amilin bin Awang Ibrahim
Pembantu Tadbir
082-441000 ext. 230
082-319839
Suraini bt Hj Salleh
Pembantu Tadbir
082-441000 ext. 155
082-319839

Cawangan Korporat & Komunikasi


Ketua Cawangan & Pentadbiran

NamaHubungi
Rosahhajah binti Mohidi
Penolong Pengarah
Rosahhajah binti Mohidi
082-319925/082-441000 ext. 237
082-312806
Erazatul Farahin Binti Abdullah
Pembantu Tadbir
Erazatul Farahin Binti Abdullah
082-319928/082-441000 ext. 224
082-312806

Seksyen Khidmat Pelanggan/ Pengurusan Majlis

NamaHubungi
Hassan @ Hidi Bin Haji Ramblie
Penolong Pegawai Pertanian
Hassan @ Hidi Bin Haji Ramblie
082-319928/082-441000 ext. 224
082-312806
Napi Bin Mohamad
Penolong Pegawai Pertanian
Napi Bin Mohamad
082-319930/082-441000 ext. 149
082-312806

Seksyen Penerbitan

NamaHubungi
Jethrow Melling ak Bujeng
Penolong Pegawai Pertanian
Jethrow Melling ak Bujeng
082-319930/082-441000 ext. 149
082-312806
Muhd Aiman Wee
Penolong Pegawai Pertanian
Muhd Aiman Wee
082-319931/082-441000
082-312806
Zamri Bin Abdullah
Ahli Fotografi
Zamri Bin Abdullah
082-319928/082-441000 ext. 224
082-312806
Nicholas Ningkau ak Nanang
Pembantu Tadbir
Nicholas Ningkau ak Nanang
082-319928/082-441000 ext. 224
082-312806

Seksyen Perhubungan Media

NamaHubungi
Maria Binti Haji Acher
Pegawai Komunikasi
Maria Binti Haji Acher
082-319926/082-441000 ext. 129
082-312806
Amalor Jihem
Penolong Pegawai Pertanian
Amalor Jihem
082-319926/082-441000 ext. 129
082-312806

Bahagian Perancangan Strategik Dan Penyelarasan


Ketua Bahagian & Pentadbiran

NamaHubungi
Benedict Teo Chung Beng
Pemangku Ketua Penolong Pengarah
Benedict Teo Chung Beng
082-447728 / 082-441000 ext. 170
082-445080
Vacant
Pegawai Ehwal Ekonomi (Tugas-tugas Khas)
082-319844 / 082-441000 ext. 167
082-445080
Rosdinayati Bt Lokman
Pembantu Tadbir
Rosdinayati Bt Lokman
082-319841 / 082-441000 ext. 214
082-445080

Cawangan Perancangan, Pemantauan & Penilaian

NamaHubungi
Hamzah bin Abu Bakar
Pegawai Pertanian
Hamzah bin Abu Bakar
082-319842 / 082-441000 ext. 217
082-445080
Ho Bee Go
Penolong Pegawai Pertanian
Ho Bee Go
082-319819 / 082-441000 ext. 140
082-445080
Nizam bin Hj. Jimbun
Penolong Pegawai Pertanian
Nizam bin Hj. Jimbun
082-319819 / 082-441000 ext. 140
082-445080
Helda anak Aten
Penolong Pegawai Pertanian
Helda anak Aten
082-319852 / 082-441000 ext. 244
082-445080
Malini Angela Martin
Pembantu Pembangunan Masyarakat
Malini Angela Martin
082-319852 / 082-441000 ext. 244
082-445080

Cawangan Pembangunan Perniagaan & Komunikasi

NamaHubungi
Stonton Morse anak Jerry Rumpang
Pegawai Penyelidik
Stonton Morse anak Jerry Rumpang
082-319846 / 082-441000 ext. 176
082-445080
Vanessa Campbell anak Benjamin
Penolong Pegawai Pertanian
Vanessa Campbell anak Benjamin
082-319848 / 082-441000 ext. 229
082-445080

Cawangan Maklumat Pertanian & ICT

NamaHubungi
Hjh. Hamdiah binti Hj. Hassan
Penolong Pegawai Pertanian (Statistik)
Hjh. Hamdiah binti Hj. Hassan
082-319847 / 082-441000 ext. 247
082-445080
Upie anak Bidin
Penolong Pegawai Pertanian (Statistik)
Upie anak Bidin
082-319849 / 082-441000 ext. 151
082-445080
Hadijah binti Jahar
Penolong Pegawai Pertanian (ICT)
Hadijah binti Jahar
082-319850 / 082-441000 ext. 211
082-445080
Rosni Bola
Rosni Bola
082-319851 / 082-441000 ext. 239
082-445080
Felicia Grace anak Shelling
Pembantu Pembangunan Masyarakat
Felicia Grace anak Shelling
082-319846 / 082-441000 ext. 195
082-445080
Sylvester anak Jawan
Pembantu Pembangunan Masyarakat
Sylvester anak Jawan
082-319846 / 082-441000 ext. 195
082-445080

Pusat Penyelidikan Dan Pengeluaran Perikanan Darat, Samariang Batu

NamaHubungi
Sarmiza binti Saperi
Pegawai Penyelidik (Perikanan)
082-440196
082-443289
Harun bin Su'ut
Pembantu Perikanan
082-440196
082-443289
Cecilia anak Resa
Pembantu Perikanan
082-440196
082-443289
Mohammad Hasrol bin Samuni
Pembantu Perikanan
082-440196
082-443289
Mohd Azizi bin Mohamed
Pembantu Perikanan
082-440196
082-443289

Pusat Pengeluaran, Penyelidikan Dan Latihan Perikanan Darat, Semongok

NamaHubungi
Syamsuria binti Abdul Latip
Pegawai Penyelidik (Perikanan)
082-370386
082-370387
Awing Ngerong
Penolong Pegawai Pertanian
082-613630
082-611871
Jakim anak Apan
Pembantu Perikanan
082-613630
082-611871

Pusat Penyelidikan Dan Pengeluaran Ikan Pribumi (Tempatan), Tarat

NamaHubungi
Josephine Dorin Ak Misieng
Pegawai Perikanan
082-876719
082-874041
Emmy Goh Ling Ling
Pegawai Penyelidik (Perikanan)
Emmy Goh Ling Ling
082-876719
082-874041
Mohd Saddam Husien Bin Sulaiman
Penolong Pegawai Perikanan
082-876719
082-874041
Fadir anak Nigair
Pembantu Perikanan
082-876719
082-874041

Stesen Perikanan Darat Sematan

NamaHubungi
Chin Han Kiat
Pegawai Perikanan
082-711358
082-711358

Stesen Perikanan Darat Lingga

NamaHubungi
Mohd. Khairulazman Bin Sulaiman
Pegawai Penyelidik (Perikanan)
083-322105
083-323623

ICQS Lubok Antu

NamaHubungi
Besong anak Kring
083-584031
083-584069

Imigresen, Kastam, Kuarantin & Keselamatan Tedungan, Limbang

NamaHubungi
Insol Anak Bindu
085-217916
085-212551

Imigresen, kastam, Kuarantin & Keselamatan Pandaruan, Limbang

NamaHubungi
Mohd. Zaidi bin ibrahim
085-217916
085-212551

Imigresen, Kastam, Kuarantin & Keselamatan (ICQS) Merapok Lawas

NamaHubungi
Shahrin bin Sabli
085-285068
085-285155

Imigresen, Kastam, Kuarantin & Keselamatan (ICQS) Mengkalap, Lawas

NamaHubungi
Christie Ritie Anak Endit
085-285068
085-285155

Imigresen, Kastam, Kuarantin & Keselamatan (ICQS) Biawak Lundu

NamaHubungi
Tonny Anak Nyamin
013-8295339

Imigresen, Kastam, Kuarantin & Keselamatan (ICQS) Tebedu, Serian

NamaHubungi
Andrin Anak Awan
014-8887283

Institut Pertanian Sarawak

NamaHubungi
Massumi Binti Bojeng
Pengetua
Massumi Binti Bojeng
082-611341/082-611342/082-611343 ext. 101
082-611662

Seksyen Pentadbiran & Akaun

NamaHubungi
Allen Anak Kiang
Pembantu Tadbir
082-611341
082-611662
Luyoh Anak Bara
Pembantu Tadbir
082-611341
082-611662
Noriam Binti Suntong
Pembantu Tadbir
082-611341
082-611662
Mistiani Binti Jameo
Pembantu Tadbir
082-611341
082-611662
Annie Anak Penik
Pembantu Pembangunan Masyarakat
082-611341
082-611662

Seksyen Akademik

NamaHubungi
Latip Anak Bundan
Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Haz Atika Binti Halfeez
Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Dayang Siti Ainijah Binti Abg.Mon
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Sia Anak Jamban
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Latifah Binti Taupek
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Sapawai Bin Leman
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Ensangai Anak Senaun
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Leonnie Lawai
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Dayang Zuraida Binti Hussein
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Gasan Anak Gani
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Nancy Binti Tapa
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Rosman Anak Tuan
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Zainuddin Bin Suhaili
Pembantu Perpustakaan
082-611341
082-611662

Seksyen Penyediaan Makanan (Dapur)

NamaHubungi
Sharifah Lidyawati Binti Wan Sidek
Penyelia Asrama
082-611341
082-611662
Abdul Hamid Bin Mohd.Saait
Pembantu Penyediaan Makanan
082-611341
082-611662

Bengkel

NamaHubungi
Agong Anak Janang
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662

Unit Ladang

NamaHubungi
Agatha Anak Sintai
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Entusan Anak Chali
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Mohammad Bin Marsit
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Roy Mackieth Anak Roni
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Omar Bin Saleh
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Jefri Bin Julaihi
Penolong Pegawai Pertanian
082-611341
082-611662
Nur Muazzin Bin Zanai
Pembantu Pembangunan Masyarakat
082-611341
082-611662

Pusat Latihan Industri Asas Tani (PL-IAT)

NamaHubungi
Dayang Rohayah Binti Awg Yahod
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Kanan
Dayang Rohayah Binti Awg Yahod
082-610362
082-610364

Pusat Latihan Dan Pembangunan Pertanian Temudok (PLPP Temudok)

NamaHubungi
Gerald Lemada anak Robert
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
083-322120
083-323158
Susan anak Atat
083-322120
083-323158
Yassim bin Lomuddin
083-322120
083-323158

Pusat Latihan Dan Pembangunan Pertanian Jalan Oya (PLPP Jalan Oya)

NamaHubungi
Stephen ak Umpieng
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
010-9649007
084-348489
Sunta ak Bo
Penolong Pegawai Pertanian
019-8375139
084-348489

Pusat Latihan Dan Pembangunan Pertanian Kubong (PLPP Kubong)

NamaHubungi
Janneyia Anak Labai
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
085217916
085-212551

Pusat Latihan Dan Pembangunan Pertanian Sg. Sebiew (PPLP Sg. Sebiew)

NamaHubungi
Senelus Maja
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
086-391303
086-313484

Pusat Latihan Dan Pembangunan Pertanian Sg Paoh (PLPP Sg. Paoh)

NamaHubungi
Buma ak Unding
Pegawai Menguasa/ Pengetua
084-671255
084-671255
Tiram anak Mengga
Pembantu Pertanian
084-671255
084-671255
Siti Abas
Pembantu Pembangunan Masyarakat
084-671255
084-671255

Stesen Pertanian Bersepadu Layar (IAS Layar)

NamaHubungi
Ricky ak Mandi
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
083-471996
083-471996

Pejabat Pertanian Bahagian Kuching


Ketua Pejabat Bahagian

NamaHubungi
Chong Mui Sia
Pegawai Pertanian Bahagian
Chong Mui Sia
082-248922
082-248844

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Norhayatie binti Ahmad
Penolong Pegawai Tadbir
082-247296
082-248844
Nafsiah bt Latip
Pegawai Khidmat Pelangan
082-248922
082-248844

Unit Pemantauan Projek/ Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Walter Unggok Anak Sabang
Penolong Pegawai Pertanian
082-230994
082-248844

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Rose Jimes Ak Eyapek
Pembantu Pembangunan Masyarakat
082-237905
082-248844

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Nurul Hasnaa Binti Hamdani
Penolong Pegawai Perikanan
082-242781
082-248844

Pejabat Pertanian Bahagian Sri Aman


Ketua Pejabat Bahagian

NamaHubungi
Freddy Paul Giang ak Engie
Pegawai Pertanian Bahagian
Freddy Paul Giang ak Engie
083-322120
083-323158

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Mohd Noor Azan bin Tahir
Pembantu Tadbir/ Kewangan
083-322410
083-323158
Norshafida binti Abiddin
Pembantu tadbir
083-322410
083-323158

Unit Pemantauan Projek/ Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Naliton Lingken anak Rantai
Penolong Pegawai Pertanian (PMU)
083-322401
083-323158

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Angela anak Nyipong
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
083-322410
083-323158

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Wendy Ferrina anak Tarry
Pegawai Perikanan
083-322120
083-323158
Raymond Stephen Landong
Penolong Pegawai Perikanan
083-322402
083-323158

Stesen Perikanan Darat Lingga

NamaHubungi
Mohammad Khairulazman bin Sulaiman
Pegawai Menguasa/ Pegawai Penyelidik
083-322120
083-323158
Kadam anak Philip
Pembantu Perikanan
083-322120
083-323158

Stesen Penyelidikan Padi Stumbin

NamaHubungi
Kimbi anak Mangga
Pembantu Awam
083-322105
083-323623

Pusat Pengembangan Latihan Dan Pembangunan Bahagian Temudok

NamaHubungi
Gerald Lemada anak Robert
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
083-322120
083-323158
Susan anak Atat
Pembantu Perikanan
083-322120
083-323158
Yassim bin Lomuddin
Pembantu Penyediaan Makanan
083-322120
083-323158

Pejabat Pertanian Bahagian Sibu


Ketua Pejabat Bahagian

NamaHubungi
Heidylia ak Joshua
Pegawai Pertanian Bahagian
084-333711
084-325744

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Mohd. Nasir bin Aziz Jaafar
Penolong Pegawai Tadbir
084-333711
084-325744
Rohana Hassim
Pembantu Tadbir/ Kewangan
084-333711
084-325744

Unit Pemantauan Projek/ Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Eloni Bin Mahsin @ Mashin
Penolong Pegawai Pertanian/ Pembangunan
084-333711
084-325744

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Lenny anak Chali
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
084-333711
084-325744

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Dickson ak Jalin
Penolong Pegawai Perikanan
084-333711
084-325744

Biosekuriti Tumbuhan & Kuarantin

NamaHubungi
Mohd.Saifuddin Bin Abdullah
Penolong Pegawai Pertanian
084-333711
084-325744

Mekanikal

NamaHubungi
Bujut ak Rengan
Juruteknik
084-333711
084-325744

Pusat Latihan Pertanian Jalan Oya (ATC Jalan Oya)

NamaHubungi
Stephen ak Umpieng
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
010-9649007
084-348489
Sunta ak Bo
Penolong Pegawai Pertanian
019-8375139
084-348489

Pejabat Pertanian Bahagian Miri


Ketua Pejabat Bahagian

NamaHubungi
Jackson Nanta ak BernabasBaie
Pegawai Pertanian Bahagian
Jackson Nanta ak BernabasBaie
085-432933
085-419843

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Albania Linus Lukong
085-432933
085-419843

Unit Pemantauan Projek/ Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Francis Musa Ukong
Penolong Pegawai Pertanian
085-432933
085-419843

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Bendalina Morib
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
085-432933
085-419843
Dorothy Liz Anak Thomas Tom
Pembantu Pembangunan Masyarakat
085217916
085212551

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Ayub Luping Usat
Penolong Pegawai Perikanan
085-432933
085-419843
Puri Angih
Penolong Pegawai Pertanian
085217916
085212551

Stesen Penyelidikan Pertanian Kabuloh, Miri

NamaHubungi
Shariah binti Umar
Pegawai Menguasa / Pegawai Penyelidik Kanan
085-710394
085-710371
Elton Tran bin Pulusagi
Pegawai Penyelidik
085-710394
085-710371
Roslind Anyi
Pegawai Penyelidik
Roslind Anyi
085-710394
085-710371
Krystle Amanda RabaiNasiplla
Pegawai Penyelidik
Krystle Amanda RabaiNasiplla
085-710394
085-710371

Stesen Pertanian Leo Mato

NamaHubungi
Andy Wira anak Sampai
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
085-755757
085-756646

Pejabat Pertanian Bahagian Limbang


Ketua Pejabat Bahagian

NamaHubungi
Jafaruddin bin Ali
Pegawai Pertanian Bahagian
Jafaruddin bin Ali
085217917
085212551

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Dawi bin Haji Nayan
Penolong Pegawai Pertanian
085217916
085212551

Unit Pemantauan Project/ Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Wan Azman bin Wan Akil
Penolong Pegawai Pertanian
085-202012
085-212551
Singa Gugkang
Penolong Pegawai Pertanian
085217916
085212551

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Dorothy Liz Anak Thomas Tom
Pembantu Pembangunan Masyarakat
085217916

Section Perikanan Darat

NamaHubungi
Puri Anyih
Penolong Pegawai Pertanian
085211843
085212551

Pusat Pembangunan Dan Latihan Pertanian, Kubong

NamaHubungi
Janneyia Anak Labai
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
085217916
085-212551

Stesen Perikanan Darat Kubong

NamaHubungi
Desmond Anak Undi
Pegawai Menguasa/ Pembantu Perikanan
085-217916
085-212551

Pejabat Pertanian Bahagian Sarikei


Ketua Pejabat Bahagian

NamaHubungi
Rainy bin Yaman
Pegawai Pertanian Bahagian
Rainy bin Yaman
084-654144
084-651109

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Chai Anak Chagat
Pembantu Tadbir
084-654144
084-651109

Unit Pemantauan Projek/ Sekyen Tanaman

NamaHubungi
Raymond Jally ak Lambang
Assistant Agriculture Officer
084-654144

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Dayang ak Badindang
Pembantu Pembangunan Masyarakat
084-654144
084-651109

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Haji Hasman Hj. Kunding
Pembantu Perikanan
084-654144
084-651109

Pejabat Pertanian Bahagian Kapit


Ketua Pejabat Bahagian

NamaHubungi
Badin anak Unor
Pegawai Pertanian Bahagian
084-796369
084-796416

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Maziana Anak Jabu
Penolong Pegawai Pertanian
084-796369
084-796416
Pillai Anak Jubang
Pembantu Tadbir
084-796369
084-796416

Unit Pemantauan Projek/ Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Anna Anak Leman
Penolong Pegawai Pertanian
084-796369
084-796416

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Sylvester Andy Anak Peter
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
084-796369
084-796416

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Pranky Anak Soselly Sintau
Penolong Pegawai Pertanian
084-796369
084-796416

Pejabat Pertanian Bahagian Samarahan


Ketua Pejabat Bahagian

NamaHubungi
Ahmad Arisa bin Kachon
Ketua Pejabat Bahagian
Ahmad Arisa bin Kachon
082-671039
082-671039

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Catherine ak Apeng @ Siti Nurhidayaah bt Abdullah
Pembantu Tadbir
082-671221
082-671039

Unit Pemantauan Projek/ Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Hussin bin Jukin
Penolong Pegawai Pertanian
082-671221
082-671039

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Mazilna bt. Matali
Pembantu Pembangunan Masyarakat
082-671221
082-671039

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Lennie ak Nimrod
Penolong Pegawai Perikanan
082-671221
082-671039

Pejabat Pertanian Bahagian Bintulu


Ketua Pejabat Bahagian

NamaHubungi
Awang Roslan Bin Awang Hipni
Pegawai Pertanian Bahagian
Awang Roslan Bin Awang Hipni
086-311484
086-313484

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Hanita Binti Dahlan
Pembantu Tadbir
086-311484
086-313484
Herisa Philip Lugo
Penolong Akauntan
086-311484
086-313484

Unit Pemantauan Projek/ Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Anggang Ak Jimbun
Penolong Pegawai Pertanian
086-311484
086-313484

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Olivia Aren
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
086-311484
086-313484

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Kairulnieza Bin Waynie
Penolong Pegawai Perikanan
086-311484
086-313484

Pusat Latihan Pertanian (ATC) Sg. Sebiew, Bintulu

NamaHubungi
Senelus Maja
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
086-325011
086-313484

Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan Bintulu (PPK BIntulu)

NamaHubungi
Hasbi Bin Lani
Pengurus Besar/ Penolong Pegawai Pertanian
086-331113
086-335104

Pejabat Pertanian Bahagian Mukah


Ketua Pejabat Bahagian

NamaHubungi
Malissa Bonaventure Lutong
Pegawai Pertanian Bahagian
Malissa Bonaventure Lutong
084-871746
084-873675

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Priscilla Binti Sisin
Penolong Pegawai Tadbir
Priscilla Binti Sisin
084-871205
084-871205

Unit Pemantuan Projek/ Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Sayang Binti Diari
Penolong Pegawai Pertanian
Sayang Binti Diari
084-871205
084-873675

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Siti Aisyah Binti Idris
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
Siti Aisyah Binti Idris
084-871742
084-873675

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Rohaimah Binti Ramli
Penolong Pegawai Perikanan
Rohaimah Binti Ramli
084-871205
084-873675

Pejabat Pertanian Bahagian Betong


Ketua Pejabat Bahagian

NamaHubungi
Petrus Kang
Pegawai Pertanian Bahagian
Petrus Kang
083-472005
083-472545

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
TEO CHONG HOWE
Penolong Pegawai Tadbir
083-472012
083-472545
Dayang ak Ikom
Pembantu Tadbir
083-472005
083-472545

Unit Pemantauan Projek/ Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Kenneth ak Gendang
Penolong Pegawai Pertanian
083-472046
083-472545
Rozilah Bt Sarbini
Penolong Pegawai Pertanian
083-472401
083-472545

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Rudy Isma bin HJ.Rahman
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
083-472042
083-472545

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Lieliana Lennie Ak Empenit
Penolong Pegawai Perikanan
083-472022
083-472545

Stesen Pertanian Bersepadu Layar

NamaHubungi
Ricky ak Mandi
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
083-471996
083-471996

Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan Saribas (PPK Saribas)

NamaHubungi
Steven Lun ak Langidai
Pengurus Besar/ Penolong Pegawai Pertanian
083-472346
083-472370

Stesen Penyelidikan Sessang

NamaHubungi
Hang Tuah Amir
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
083-436128
083-437034

Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan Kalaka

NamaHubungi
Faridah Bt Pauzi
Pengurus Besar/ Penolong Pegawai Pertanian
083-436491
083-437226

Pejabat Pertanian Bahagian Serian


Ketua Pejabat Bahagian

NamaHubungi
Hasana @ Rosna Bin Gani
Pegawai Pertanian Bahagian
082-874021
082-875486

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Monica Anak Ariyew
Pembatu Tadbir
082-874021
082-875486

Unit Pemantauan & Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Rateng Ak Girid
Penolong Pegawai Pertanian
082-874021
082-875486
Ena Anak Jarry
Penolong Pegawai Pertanian
082-874021
082-875486

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Catherine Ak Jerman
Pembantu Pembangunan Masyarakat
082-874021
082-875486

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Emylin Anak Badut
Pegawai Perikanan
082-874021
082-875486

Pertubuhan Peladang Kawasan Serian (PPK Serian)

NamaHubungi
Alex Anak Edward Daweb
Pengurus Besar/ Penolong Pegawai Pertanian
082-874063
082-876906

Pertubuhan Peladang Kawasan Siburan (PPK Siburan)

NamaHubungi
Victoria Anne Ak Nigel
Pengurus Besar/ Penolong Pegawai Pertanian
082-862706
082-863297

Pejabat Pertanian Daerah Kuching


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Anthony Bin Peter Tula
Penolong Pegawai Pertanian
082-236505
082-240161

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Sharon Nofiazila bt Ali
Pembantu Tadbir
082-248922
082-240161

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Kalipah bt Hamdan
Pembantu Pembangunan Masyarakat
082-232943
082-248844

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Joseph Asap anak Rinjung
Pembantu Perikanan
082-248922
082-248844

Pejabat Pertanian Daerah Bau


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Agnes Delap Ak Geok
Penolong Pegawai Pertanian
082-236505
082-240161

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Marina binti Aminan
Pembantu Tadbir
Marina binti Aminan
082-763115
082-762334

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Jainap binti Akop
Pembantu Pembangunan Masyarakat
082-763115
082-762334

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Aken anak Jetom
Pembantu Perikanan
082-763115
082-762334

Pejabat Pertanian Daerah Lundu


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Montazeri Anak Gumai
Penolong Pegawai Pertanian
082-735241
082-735103

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Limpa anak Goyap
Pembantu Tadbir
082-735241
082-735103

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Jasmine anak Sanais
Pembantu Pembangunan Masyarakat
082-237905
082-248844

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Saiful Abdullah
Pembantu Perikanan
082-735241
082-735103

Pejabat Pertanian Daerah Sri Aman


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Jabu anak Saging
Penolong Pegawai Pertanian
083-322105
083-323623

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Sulie @ Bromley anak Nyambong
Pembantu Tadbir (Kewangan)
083-322105
083-323623
Jenita Cheraring Janting
Pembantu Tadbir
083-322105
083-323623

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Uri anak Tubok
Pembantu Pembangunan Masyarakat
083-322105
083-323623

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Sharipah Napiah binti Wan Mohamad
Pembantu Perikanan
083-322105
083-323623

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Lingga

NamaHubungi
Petrusia Ellen anak Gana
Pegawai Menguasa/ Penolong Pagawai Pertanian
083-322105

Pejabat Pertanian Daerah Pantu


Pejabat Pertanian Daerah Pantu

NamaHubungi
Musat anak Sanada
Penolong Pegawai Pertanian
0111-8143221
0111-8142454

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Melisa Diana binti Anis
Pembantu Tadbir
0111-8143221
0111-8142454

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Hector Martyne anak Uted
Pembantu Pembangunan Masyarakat
0111-8143221
0111-8142454

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Gibson Ngabong anak Charles Chunggat
Pembantu Perikanan
0111-8143221
0111-8142454

Pejabat Pertanian Daerah Engkilili


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Johnny anak Reba
Penolong Pegawai Pertanian
083-563043
083-563164

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Zul Azlan bin Rosli
Pembantu Tadbir (Kewangan)
083-563043
083-563164
Rabiah binti Idi
Pembantu Tadbir
083-563043
083-563164

Unit Pemantauan Projek / Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Julius Intai Anak Biju
Penolong Pegawai Pertanian/ PMU
083-563030
083-563164

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Chong Siew Ngan
Pembantu Pembangunan Masyarakat
083-563043
083-563164

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Tom anak Sumok
Pembantu Perikanan
083-563043
083-563164

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Lubok Antu

NamaHubungi
Vicky anak Robin
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
Vicky anak Robin
083-584124

Pejabat Pertanian Daerah Sibu


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Jenattan Sambang ak Ai
Penolong Pegawai Pertanian
084-333711
084-348489

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Hamidah Binti Ibrahim
Penolong Pegawai Pertanian
084-333711
084-348489

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Dina Seloma Ak Ejau@Ijau
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
084-333711
084-348489

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
David Ak Ikuok
Pembantu Perikanan
084-333711
084-348489

Stesen Pertanian Ng. Singat

NamaHubungi
Lutau Anak Jemat @ Jayan
084333711

Pejabat Pertanian Daerah Kanowit


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Nicholas Jati
Penolong Pegawai Pertanian
084-752022
084-753031

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Sudan Ak Demong
Pembantu Tadbir [ Pentadbiran/Akaun ]
084-752115
084-753031

Unit Pemantauan Projek / Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Rahim Ak Nyaie
Penolong Pegawai Pertanian
084-752162
084-753031

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Rina Binti Uyu
Pembantu Pembangunan Masyarakat
084-752054
084-753031

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Philip Bin Kawi
Pembantu Perikanan
084-752054
084-753031

Stesen Pertanian Ng.Machan

NamaHubungi
Henry Minsai
084-752115
084-753031

Stesen Pertanian Ng. Ngemah

NamaHubungi
Nick Rocklly Jelani ak Beding
084-752115
084-753031

Pejabat Pertanian Daerah Selangau


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
James Alow ak Bunya
Penolong Pegawai Pertanian
084-891200
084-891194

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Chieng Hwei Ming
Pembantu Tadbir
084-891188
084-891194

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Rozima Binti Rosie
Pembantu Pembangunan Masyarakat
084-891195
084-891195

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Bibiana Ak Jalak
Pembantu Perikanan
084-891195
084-891194

Stesen Pertanian Ng.Tamin & Stapang

NamaHubungi
Nickson Hii
084-891184
084-891194

Pejabat Pertanian Daerah Miri


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Wargo ak Ikau
Penolong Pegawai Pertanian
085-432791
085-432291

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Cyndi Paya Anyi
Pembantu Tadbir [ Pentadbiran/Akaun ]
085-432969
085-432291
Rogayah Binti Spawi
Pembantu Tadbir [ Pentadbiran/Akaun ]
085-432969
085-432291

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Sim Boi Choo
Pembantu Pembangunan Masyarakat [ PEMBANGUNAN INDUSTRI ASAS TANI (IAT) ]
085-432971
085-432291
Maureen Then
Pembantu Pembangunan Masyarakat [ PEMBANGUNAN INDUSTRI ASAS TANI (IAT) ]
085-432971
085-432291

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Razali Bin Jumat
Penolong Pegawai Pertanian [ PERIKANAN ]
085-432970
085-432291

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Bekenu

NamaHubungi
Ace ak Jawin
085-719005
085-432291
Adeline Cheria Ak Ajan
Penolong Pegawai Pertanian [ PENGEMBANGAN ]
085-719005
085-719026
Lalai Anak Jimbat
Pembantu Pembangunan Masyarakat [ PEMBANGUNAN INDUSTRI ASAS TANI (IAT) ]
085-719005
085-719026

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Batu Niah

NamaHubungi
Thomas Anak Benet Kok
Penolong Pegawai Pertanian
085-737723
085-737723
Juliana Ak Kayan
Penolong Pegawai Pertanian [ PENGEMBANGAN ]
085-737723
085-737723
Theresa Benya ak Beruang
Penolong Pegawai Pertanian [ PENGEMBANGAN ]
085-737723
085-737723
Walter Anak Disos
Pembantu Pembangunan Masyarakat [ PEMBANGUNAN INDUSTRI ASAS TANI (IAT) ]
085-737723
085-737723

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Bakong

NamaHubungi
Suai Putera bin Haji Narawi
085-743246
085-432291
Natalia Kalang
Penolong Pegawai Pertanian [ PENGEMBANGAN ]
01118184246
Nurrainie Bt Abdullah
Pembantu Pembangunan Masyarakat [ PEMBANGUNAN INDUSTRI ASAS TANI (IAT) ]
01118184246

Pejabat Pertanian Daerah Marudi


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Sema ak Lait
Penolong Pegawai Pertanian
085-755757 / 085-755661
085-756646

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Gladys Jok
Pembantu Tadbir
085-755757 / 085-755661
085-756646

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Cathrine Anyi @ Nursahira Abdullah
Pembantu Pembangunan Masyarakat
085-755757 / 085-755661
085-756646

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Long Lama

NamaHubungi
Mathew Bondi ak Mancha
085-771323
085-756646

Stesen Pertanian Long Banga

NamaHubungi
Seliba Sering
085-755757
085-756646

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Bario

NamaHubungi
Harry Joseph Nanyu
085-755757
085-756646

Pejabat Pertanian Daerah Limbang


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Christopher Dawat Anur
085-217916
085-212551

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Dayang Nurhayati binti Awang Bakir
Pembantu Pembangunan Masyarakat
085217916
085212551

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Kajan Deli
Pembantu Perikanan
085217916
085212551

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Ng Medamit, Limbang

NamaHubungi
Fresher Mong Anak Junto
Fresher Mong Anak Junto
085-217916
085-212551

Pejabat Pertanian Daerah Lawas


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Doraup bin Mail
Penolong Pegawai Pertanian
085-285068
085-285309

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Abaie Taie
Pembantu Tadbir
085285068
085285309

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Habsah binti Haji Dan
Pembantu Pembangunan Masyarakat
085285068
085285309

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Patricia Anak Joti
Pembantu Perikanan
085285068
085285309

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Trusan, Lawas

NamaHubungi
Christie Ngau Gau
085-285068
085-285309

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Sundar, Lawas

NamaHubungi
Harrison Satu Kilat
085-285068
085-285155

Pejabat Pertanian Daerah Sarikei


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Romi Na'a
Penolong Pegawai Pertanian
084-652906
084-652791

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Hamidah bt. Abdul Razak
084-652906
084-652791

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Norliza Binti Suhai
084-652906
084-652791

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Stanley ak Injong
Pembantu Perikanan
084-652906
084-652791

Stesen Pertanian Sg.Paoh

NamaHubungi
Buma ak Unding
084-671255
084-671255

Pejabat Pertanian Daerah Meradong


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Tahir bin Dullah
Penolong Pegawai Pertanian
084-693266
084-692880

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Tijah binti Pawi
Pembantu Tadbir
084-693266
084-692880

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Munde Bandan
Pembantu Pembangunan Masyarakat
084- 693226
084-692880

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Kenek bin Slangka
Pembantu Perikanan
084- 693226
084-692880

Pejabat Pertanian Daerah Julau


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Philip ak Sanjan
Penolong Pegawai Pertanian
084-734213
084-734392

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Siti Saudaah bt. Hassan
Pembantu Tadbir
084-734213
084-734392

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Catherine Biah ak Kadam
Pembantu Pembangunan Masyarakat
084-734213
084-734392

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Remil ak Manja
Pembantu Perikanan
084-734213
084-734392

Pejabat Pertanian Daerah Pakan


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Ngalambai ak Nyambong
Penolong Pegawai Pertanian
0111-8142122
0111-8142122

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Nursanira binti Roslan
Pembantu tadbir
01118142122
01118142122

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Tresa Enpurah
Pembantu Pembangunan Masyarakat
01118142122
01118142122

Pejabat Pertanian Daerah Kapit


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Leo Dian
Penolong Pegawai Pertanian
084-796280
084-796012

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Jenifer Binti Gabriel
Pembantu Tadbir
084-796280
084-796012

Unit Pemantauan Projek/ Seksyen Tanaman

NamaHubungi
Dannie Anak Bujang
Penolong Pegawai Pertanian
084-796280
084-796012

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Kennery Wesley Suie
Pembantu Pembangunan Masyarakat
084-796280
084-796012

Stesen Pertanian Nanga Oyan

NamaHubungi
Geramong anak Jeman
084-796280
084-796012

Pejabat Pertanian Daerah Song


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Serdin ak Bilong
Penolong Pegawai Pertanian
084-777253
084-777253

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Ibrahim Atong
Pembantu Tadbir
084-777253
084-777253

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Endong @ Nurain Abdullah
Pembantu Pembangunan Masyarakat
084-777253
084-777253

Stesen Pertanian Nanga Bangkit

NamaHubungi
Jampong Anak Balong
084-777253
084-777253

Pejabat Pertanian Daerah Belaga


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Adan Lasan
Penolong Pegawai Pertanian
086-461331
086-461311

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Mohammad Nazri Bin Ismawie
Pembantu Tadbir
086-461331
086-461311

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Jennifer Anak Ajah
Pembantu Pembangunan Masyarakat
086-461331
086-461311

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Tony Lasah Anak Sana
Pembantu Perikanan
086-461331
086-461311

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Sg.Asap

NamaHubungi
Abdollah Nazid Bin Morshidi
086-472001
086-472001

Pejabat Pertanian Daerah Samarahan


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Hj. Manshor b. Mantaim
Penolong Pegawai Pertanian
082-671221
082-671726

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Susan ak Ensuil
082-671221
082-671726

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Edward ak Atok
082-671221
082-671726

Stesen Pertanian Paya Paloh

NamaHubungi
Awg. Abdurahman b. Awg. Abd Razak
082-671221
082-671726

Pejabat Pertanian Daerah Simunjan


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
James ak Girum
Penolong Pegawai Pertanian
James ak Girum
082-803616
082-803935

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Atika binti Ibrahim
Pembantu Tadbir
082-803616
082-803935

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Faridah bt. Hossen
Pembantu Pembangunan Masyarakat
082-803616
082-803935

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Zakri bin Padil
Pembantu Perikanan
082-803616
082-803935

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Sebuyau

NamaHubungi
Ferdinand Lucas Ak David Serejan
Penolong Pegawai Pertanian
082-467102
082-467102

Pejabat Pertanian Daerah Asajaya


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Suaidi bin Samat
Penolong Pegawai Pertanain
082-828112
082-828584

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Eleanor Riong ak Warpaul
Pembantu Pembangunan Masyarakat
082-828112
082-828584

Pejabat Pertanian Daerah Bintulu


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Dollah Bin Hasan
Penolong Pegawai Pertanian
086-313115
086-313484

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Roslind Ak Jock
Pembantu Pembangunan Masyarakat
086-313115
086-313484

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Robert McNamara Bugis
Pembantu Perikanan
086-313115
086-313484

Pejabat Pertanian Daerah Sebauh


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
George Kana Ak Ngumbang
Penolong Pegawai Pertanian
086-422255
086-422924

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Amynia Anak Eddy
Pembantu Pembangunan Masyarakat
086-422255
086-422924

Pejabat Pertanian Daerah Tatau


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Veronica ak Inyang
Penolong Pegawai Pertanian
086-584039/ 086-584624
086-584045

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Minda Ak Ali
Pembantu Tadbir
086-584039/ 086-584624
086-584045

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Laus Ak Akat
Pembantu Pembangunan Masyarakat
086-584039/ 086-584624
086-584045

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Kaman Ak. Entalang
Pembantu Pembangunan Masyarakat
086-584039/ 086-584624
086-584045

Pejabat Pertanian Daerah Mukah


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Benedict Thomas Bumbung anak Mussin
Penolong Pegawai Pertanian
Benedict Thomas Bumbung anak Mussin
084-871742
084-873675

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Hasnah bt Adeni
Pem.Pembangunan Masyarakat
084-871742
084-873675

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Balingan

NamaHubungi
Lian Lee Bin Paleng
Lian Lee Bin Paleng
086-484014
084-873675

Pejabat Pertanian Daerah Dalat


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Arshad bin Hj Ibrahim
Penolong Pegawai Pertanian
Arshad bin Hj Ibrahim
084-864218
084-864195

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Caroline bt Dick
Pembantu Tadbir
084-864218
084-864195

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Noor Maziah Binti Basni
Pembantu Pembangunan Masyarakat
084-864218
084-864195

Pejabat Pertanian Daerah Matu


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Zakeria bin Yahod
Penolong Pegawai Pertanian
Zakeria bin Yahod
084-832221
084-832221

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Zainal Abidin b. Masaid
Pembantu Tadbir
084-832221
084-832221

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Nurzayana Abdullah
Pembantu Pembangunan Masyarakat
084-832221
084-832221

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Kuala Igan

NamaHubungi
Timothy anak Kimliang
084-832221
084-832221
Abdul Rani bin Kaluni
Pembantu Pembangunan Masyarakat
084-832221
084-832221

Pejabat Pertanian Daerah Daro


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Wahad bin Kawi
Penolong Pegawai Pertanian
Wahad bin Kawi
084-823244
084-823157

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Agnes Henry Ak Medan
Pembantu Tadbir
084-823244
084-823367

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Angellina Stella Ak Pengabang
Pembantu Pembangunan Masyarakat
084-823244
084-823367

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Adam Ak Jakares
Pembantu Perikanan
084-823244
084-823367

Stesen Pertanian Tekajong

NamaHubungi
Hafizul Bin Halik
084-823244
084-823157
Muhamad Haziliey Bin Abdul Rahman
Pembantu Pembangunan Masyarakat
084-823244
084-823367

Stesen Pertanian Ng.semah

NamaHubungi
Kamsani b Yahya
084-823244
084-823157

Stesen Pertanian Paloh

NamaHubungi
Mansor bin Goos
084-823244
084-823157

Stesen Pertanian Belawai

NamaHubungi
Awang Mohd Ridzwan Bin Awang Bujang
Penolong Pegawai Pertanian
084-823244
084-823367

Pejabat Pertanian Daerah Tanjung Manis


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Rafiza Jumaaton binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Pertanian
084-815230
084-823157

Pejabat Pertanian Daerah Betong


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Duat ak Gayok
Penolong Pegawai Pertanian
083-472679
083-472685

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Edon ak Stephen Lajang
Pembantu Tadbir/ Pentadbiran
083-472570
083-472685

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Dayang Sentila Bt Abang Ladi
Pembantu Pembangunan Masyarakat
083-472692
083-472685

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Sepaoh

NamaHubungi
Jonathan Guroh ak Luat
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
083-473328
083-472685
Sanariah Bt Reduan
Pembantu Pembangunan Masyarakat
083-473328
083-473328

Stesen Pertanian Ng. Lawih

NamaHubungi
Ronny ak Stephen
Pembantu Pembangunan Masyarakat
083-464127
083-472685

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Debak

NamaHubungi
Goh Ai Sah
Pegawai Menguasa/ Penolong Pegawai Pertanian
083-464127
083-472685
Serani Anak Bana
Pembantu Pembangunan Masyarakat
083-464127
083-472685

Pejabat Pertanian Daerah Pusa


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Hanis Bin Amin
Penolong Pegawai Pertanian
083-465120
083-472685

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Rokiah Bt Sait@Merais
083-465120
083-465003

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Maludam

NamaHubungi
Hassan bin Ali
083-547271
083-472685

Pejabat Pertanian Daerah Saratok


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Robert Mandau ak Graman
Penolong Pegawai Pertanian
083-436128
083-437034

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Nawai ak Tom
Pembantu Tadbir
083-436128
083-437034

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Shaodah Bt Masli
Pembantu Pembangunan Masyarakat
083-438687
083-437034

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Noor Asyila Bt Kipli
083-436128
083-437034

Stesen Pertanian Ng. Budu

NamaHubungi
Iswandi Bin Junaidi
083-436128
083-437034

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Roban

NamaHubungi
Seka Anak Dankan
083427225
Haron Bin Rahmad
083427225

Pejabat Pertanian Daerah Kabong


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Sapini Bin Lubor
Penolong Pegawai Pertanian
083-411203
083-437034

Pejabat Pertanian Daerah Serian


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Philip Kapia Minan
Penolong Pegawai Pertanian
082-874021
082-875486

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Darip Ak Longun
Pembantu Pembangunan Masyarakat
082-874021
082-875486

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Joslimalis Anak Kalong
Pembantu Perikanan
082-874021
082-875486

Stesen Pertanian Tebakang

NamaHubungi
Muhammad Jamil Bin Emi
082-896218
NIL

Pejabat Pertanian Daerah Tebedu


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Atai Anak Nyuleng
Penolong Pegawai Pertanian
082-797217
NIL

Pejabat Pertanian Daerah Siburan


Pegawai Menguasa Daerah

NamaHubungi
Chris Owen
082-864220
082-864255

Seksyen Pentadbiran

NamaHubungi
Jamie Anak Mores
Pembantu Tadbir
082-864220
082-864255

Seksyen Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Okelly Anak Nuwet
Pembantu Pembangunan Masyarakat
082-864220
082-864255

Seksyen Perikanan Darat

NamaHubungi
Nurulaniza Binti jalani
Pembantu Perikanan
082-864220
082-864255

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Kuching

NamaHubungi
Abang Sulaiman Bin Abang Zulkipli
082-422870

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Bau

NamaHubungi
Jamey Anak Rawey
082-764500
082-763773

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Sri Gading

NamaHubungi
Mani Bin Hj Salleh
082-735543
082-734320

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Batang Lupar

NamaHubungi
Eugene Carl anak Ji'on
083-324678
083-323678

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Engkilili/Lubok Antu

NamaHubungi
Kinta anak Lalang
083-563509
083-563262

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Pantu

NamaHubungi
Stephen anak Agah
0111-8142636
0111-8142263

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Sibu

NamaHubungi
Segalang ak Jawan
084-349969
084-313158

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Kanowit

NamaHubungi
Mohd.Taufik bin Mohd. Ekram
084-752636
084-753022

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Subis

NamaHubungi
Norlida bt Rawi
085-430216
085-430169

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Baram

NamaHubungi
Markus Abing
085-755648
085-756448

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Limbang

NamaHubungi
Lydia Sinan Ajon
085-212058
085-212726

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Lawas

NamaHubungi
Yunus bin Hj Akup
085-285113
085-285155

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Sarikei

NamaHubungi
Wetillia binti Sahari
084-6535293
084-6535293

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Meradong

NamaHubungi
Khamis anak Unting
084-693401
084-693401

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Julau/Pakan

NamaHubungi
Alo anak Jana
084-734655
084-734551

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Kapit

NamaHubungi
Desmond ak Merinding
084-797654
084-797654

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Song

NamaHubungi
Kassy Anak Jabang
084-777335
084-777335

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Belaga

NamaHubungi
Stanley Joey anak Bornie
086-461637
086-461637

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Samarahan

NamaHubungi
Noraniza Bt. Abu Bakar
Penolong Pegawai Pertanian
082- 661020
082- 671366

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Simunjan/Sadong Jaya

NamaHubungi
Jakaria bin Hj An
082-821652
082-821353

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Bintulu

NamaHubungi
Hasbi bin Lani
Pengurus Besar
086-331113
086-335104

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Mukah

NamaHubungi
Pakasa bin Agat
Pengurus Besar
Pakasa bin Agat
084-872080
084-872576

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Oya/Dalat

NamaHubungi
William Anyi Emang
Pengurus Besar
William Anyi Emang
084-864195
084-864194

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Matu/Daro

NamaHubungi
Tuanku Sekawie bin Syed Ibrahim
Pengurus Besar
Tuanku Sekawie bin Syed Ibrahim
084-823157
084-823157
Islamiah Binti Hassim
Penolong Pegawai Pertanian
084-823157
084-823367

Pertubuhan Peladang Kawasan Saribas

NamaHubungi
Sampar ak Malaka
Pengurus Besar
083-472346
083-472370

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Kalaka

NamaHubungi
Faridah bt Pauza
Pengurus Besar
083-436491
083-437226

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Serian

NamaHubungi
Alex ak Edward Daweb
Pengurus Besar
082-874063
082-876906

Pertubuhan Peladang Kawasan Siburan

NamaHubungi
Victoria Anne ak Nigel
Pengurus Besar
082-862706
082-863297