Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Kemaskini Pada: 13 Dis 2017
Versi 8.0.2c

Please scan QR Code

Sila imbas Kod QR 

untuk paparan mobil

 for mobile view
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami:

Alamat:
Jabatan Pertanian Sarawak, Tingkat 7, 12-14, 16-17, Menara Pelita,
Jln. Tun Abdul Rahman Yakub, Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak

No. Telefon:  082-441000  
No Faks      :  
082-447639 (Pejabat Pengarah), 
                        082-446039 (Sumber Manusia)

Emel : 

Jabatan Pertanian Sarawak
 

 
Pejabat Pengarah Pertanian

NamaHubungi
Datu Lai Kui Fong
Director of Agriculture Sarawak
laikf1@sarawak.gov.my
082-447632/082-441000 ext. 120
082-447639
Normala binti Hifrawi
Office Secretary
normalah@sarawak.gov.my
082-319820/082-441000 ext. 221
082-447639
Sophia anak Rangim
Assist. Administrative Officer
sophiar@sarawak.gov.my
082-319820/082-441000 ext. 221
082-447639
Bumphray Kuntoi
Pegawai Tadbir Khas
082-449301/082-441000 ext. 226
082-312806

Timbalan Pengarah (Sektor Modenisasi)

NamaHubungi
Dr Alvin Chai Lian Kuet
Deputy Director (Modernisation)
chailk@sarawak.gov.my
082-441000
082-445080
Gracy ak Kimin
Office Secretary
gracyk@sarawak.gov.my
082-441000
082-445080

Timbalan Pengarah (Sektor Pengurusan Perkhidmatan)

NamaHubungi
Ngab Dollah bin Salam
Assistant Director (Service Management)
ngabds@sarawak.gov.my
082-441000

Timbalan Pengarah (Sektor Komersialisasi)

NamaHubungi
Vacant
Assistant Director (Commercialisation)
082-441000

Sektor Komersialisasi - Bahagian Industri Tanaman

NamaHubungi
Walsin @Wilson Entabang
Senior Assistant Director (C)
wilsone@sarawak.gov.my
082-311625/082-313472 /082-441000 ext. 210
082-440202
Julia Anne ak Ubi
Operational Assistant (PO)
juliaau@sarawak.gov.my
082-319853/082-441000 ext. 175
082-311679
Gavin ak Aloysius Dom
Assistant Director (Food Crop)
gavinad@sarawak.gov.my
082-319854/082-441000 ext. 150
082-440202
Dominic Ak. Chunggat
Assistant Director (Commodity)
dominicc@sarawak.gov.my
082-447597/082-441000
082-311679
Hasana @ Rosna bin Gani
Agriculture Officer (Crop Industry Service)
hasanarg@sarawak.gov.my
082-319857/082-441000 ext. 256
082-440202
Rosahhajah binti Mohidi
Agriculture Officer (Special Project)
rosahham@sarawak.gov.my
082-319858/082-441000 ext. 131
082-440202
Syahalizul bin Sulaiman
Agriculture Officer [(Rubber-Finance)/Coconut]
syahalis@sarawak.gov.my
082-312753/082-441000
082-311679
Aicher Joseph Toyat
Agriculture Officer [(Rubber-Enforcement)/Pepper]
aicherjt@sarawak.gov.my
082-312753/082-441000
082-311679
Jessyca anak Andrew Mujah
Agriculture Officer
jess.mujah@sarawak.gov.my
082-441000
Jeremy anak Edward Teggong
Agriculture Officer
jeremy.edt@sarawak.gov.my
082-441000
Haniza Binti Mohd. Harris
Adiministrative Assistant
hanizamh@sarawak.gov.my
082-319859/082-441000 ext. 245

Sektor Komersialisasi - Bahagian Perikanan Darat

NamaHubungi
Hjh. Jamaiah binti Lohor
Senior Assistant Director (IF)
hajiahjl@sarawak.gov.my
082-311051/082-441000 ext. 248
082-440703
Dayang Maslia binti Awang Ali
Office Secretary
masliaa@sarawak.gov.my
082-319916/082-441000 ext. 118
082-440703
Awang Alim bin Awang Kassim
Assistant Director (IF)
alimk@sarawak.gov.my
082-319922/082-441000 ext. 188
082-440703
Philip Wong Pak Hong
Assistant Director (IF)
wongph@sarawak.gov.my
082-319920/082-441000 ext. 213
082-440703
Chin Han Kiat
Fisheries Officer
chinhk1@sarawak.gov.my
082-319918/082-441000 ext. 212
082-440703
Ken Ak. Edward
Senior Assistant Fisheries Officer
kene@sarawak.gov.my
082-319919/082-441000 ext. 142
082-440703

Sektor Komersialisasi - Bahagian Institusi Peladang

NamaHubungi
Gilbert anak Igi
Senior Assistant Director (FI)
gilberti@sarawak.gov.my
082-312403/082-441000 ext. 112
082-440689
Norliza Bt. Hj. Hassan
Office Secretary
norlizah@sarawak.gov.my
082-319936/082-441000 ext. 141
082-440689
Sanawi @ Hipni bin Ismail
Agriculture Officer
sanawii@sarawak.gov.my
082-319901/082-441000 ext. 196
082-440689
Monica Jessi Ak Sihoi
Agriculture Officer
monicajs@sarawak.gov.my
082-319899/082-441000 ext. 263
082-440689
Kamal bin Tahir
Senior Assistant Agriculture Officer
kamalt@sarawak.gov.my
082-319879/082-441000 ext. 250
082-440689
Ahmad Yusof bin Abdul Razak
Senior Assistant Agriculture Officer
ahmadyar@sarawak.gov.my
082-441000
082-440689
Hatta bin Adenan
Senior Assistant Agriculture Officer
hattaa@sarawak.gov.my
082-319894/082-441000 ext. 219
082-440689
Patricia @ Sambu anak Santok
Senior Assistant Agriculture Officer
patricias@sarawak.gov.my
082-319875/082-441000 ext. 171
082-440689

Sektor Komersialisasi - Bahagian Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Magdalene Lungan Ajang
Assistant Director (IAT)
magdalla@sarawak.gov.my
082-319906/082-441000 ext. 238
082443017
Clare Hennevessa anak Hendrik
Community Development Officer
clareh@sarawak.gov.my
082-319915/082-441000 ext. 122
082-443017
Roziyana Bte Brawi
Senior Assistant Community Development Officer
roziyanb@sarawak.gov.my
082-319912/082-441000 ext. 133
082-443017
Fauziah Hasni Bt. Ibrahim
Senior Assistant Community Development Officer
fauziahi@sarawak.gov.my
082-441000
082-443017
Sylvester Andy Ak Peter
Assistant Community Development Officer
s.andy@sarawak.gov.my
082-441000
082-443017
Monica Bermas Anak Brauh
Assistant Community Development Officer
m.bermas@sarawak.gov.my
082-441000
082-443017
Daisy Anak Layang
Assistant Community Development
daisy.l@sarawak.gov.my
082-441000
082-443017

Sektor Pengurusan Perkhidmatan - Bahagian Sumber Manusia

NamaHubungi
Salmah binti Jobeli
Senior Assistant Director (HRM)
salmahj@sarawak.gov.my
082-447827/082-441000 ext. 127
082-446039
Sharifah Wan Hashim
Adiminstrative Assistant
shanana@sarawak.gov.my
082-319822/082-441000 ext. 168
082-446039
Siti Mariam binti Sulaiman
Adiministrative Officer
ss.mariam@sarawak.gov.my
082-319825/082-441000 ext. 163
082-446039
Abdul Wahab Bin Murni
Assistant Administrative Officer
wahabm1@sarawak.gov.my
082-319831/082-441000 ext. 218
082-446039
Chan Foh Nam
Senior Administrative Assistant (Personnel)
chanfn@sarawak.gov.my
082-319826/082-441000 ext. 173
082-446039
Toh Kee Heng
Senior Administrative Assistant (Promotion)
tkh@sarawak.gov.my
082-319823/082-441000 ext. 144
082-446039
Roziah Binti Kepeli
Senior Administrative Assistant (KUP)
roziahk@sarawak.gov.my
082-319829/082-441000 ext. 111
082-446039
Rozzie Ak Tutun
Adiminstrative Assistant (Staff's Leave)
rozzitu@sarawak.gov.my
082-319896/082-441000 ext. 157
082-446039
Mohamad Tarmizi Bin Mohamad Norawi
Adiminstrative Assistant (Staff's Pension)
mohamtmn@sarawak.gov.my
082-441000
082-446039
Mohamad Rizuan Bin Patahi @ Fathi
Adiminstrative Assistant (Staff's Decipline)
mohamarp@sarawak.gov.my
082-313269/082-441000 ext. 169
082-446039
Nancy Seteria anak Tambi
Adiministrative Assistant(e-Prestasi)
nancyst@sarawak.gov.my
082-319830/082-441000 ext. 123
082-446039
Sharifah Maimunah Binti Wan Razali
Adiministrative Assistant(Staff's Loan/Medical/Allowance)
sharmwr1@sarawak.gov.my
082-319830/082-441000 ext. 123
082-446039
Hjh Mastiah Bt. Said
Adiministrative Assistant(Staff's Confirmation)
mastias1@sarawak.gov.my
082-313269/082-441000 ext. 169
082-446039
Azizah Binti Suhaili
Adiministrative Assistant(Personal File)
azizahs@sarawak.gov.my
082-443657/082-441000 ext. 191
082-446039
Soter Philip Ruby
Operational Assistant (PO)
soterpr@sarawak.gov.my
082-444721/082-441000 ext. 124
082-446039

Sektor Pengurusan Perkhidmatan - Cawangan Pembangunan Sumber Manusia

NamaHubungi
Rabiatul Adawiyah Lee Abdullah
Assistant Director(HRD)
rabiatul@sarawak.gov.my
082-319925/082-441000 ext. 237
082-312806
Nurul Azzah Binti Zainal
Adiministrative Officer
azzah@sarawak.gov.my
082-319926/082-441000 ext. 129
082-312806
Norhayati Bte. Rapa'ee
Senior Assistant Agriculture Officer
norhayar@sarawak.gov.my
082-319935/082-441000 ext. 227
082-312806
Philip Kapia Ak Minan
Senior Assistant Agriculture Officer
kapiam@sarawak.gov.my
082-319927/082-441000 ext. 125
082-312806
Bisnu @ Hussen Bin Hj. Bujang
Assistant Agriculture Officer
bisnuhb@sarawak.gov.my
082-441000
082-312806
John Ak Tedong
Assistant Agriculture Office (OSHA)r
johnt5@sarawak.gov.my
082-319931/082-441000
082-312806

Sektor Pengurusan Perkhidmatan - Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan Strategik

NamaHubungi
Benedict Teo Chung Beng
Ag. Senior Assistant Director (P) / Chief Information Officer (CIO)
benedtcb@sarawak.gov.my
082-447728/082-441000 ext 170
082-445080
Ba'inah Binti Junaidi
Adiminstrative Assistant
bainahj@sarawak.gov.my
082-319841/082-441000 ext. 214
082-445080
Hamzah Bin Abu Bakar
Agriculture Officer(Monitoring)
hamzahab@sarawak.gov.my
082-319842/082-441000 ext. 217
082-445080
Chong Mui Sia
Agriculture Officer (Statistics & IT) / Assistant Chief Information Officer (ACIO)
chongms@sarawak.gov.my
082-319844/082-441000 ext. 167
082-445080
Ho Bee Go
Senior Assistant Agriculture Officer (Monitoring)
hobg@sarawak.gov.my
082-319819/082-441000 ext. 140
082-445080
Hjh. Hamdiah Bte Hj. Hassan
Senior Assistant Agriculture Officer (Statistics)
hamdiahh@sarawak.gov.my
082-319847/082-441000 ext. 247
082-445080
Hadijah Binti Jahar
Senior Assistant Agriculture Officer (IT)
hadijahj@sarawak.gov.my
082-319850/082-441000 ext. 211
082-445080

Sektor Pengurusan Perkhidmatan - Cawangan Kewangan Dan Pengurusan Aset

NamaHubungi
Abang Ramblee Bin Abang Khaider
Senior Accountant
rambleek@sarawak.gov.my
082-311335/082-441000 ext. 115
082-319839
Nurlydiaizzati Binti Osen
Accountant
nurlydia1@sarawak.gov.my
082-319832/082-441000 ext. 261
082-319839
Felicia Ulla
Senior Accountant Assistant
feliciau@sarawak.gov.my
082-311426/082-441000 ext. 148
082-319839
Hidayati Binti Mahmud
Accountant Assistant
hidayatm@sarawak.gov.my
/082-319837082-441000 ext. 154
082-319839
Catherine Anak Mai
Accountant Assistant
catherim@sarawak.gov.my
082-319891/082-441000 ext. 126
082-319839
Marshall Wekey Henry Atie
Assistant Adiministrative Officer (Asset Management)
marshallw@sarawak.gov.my
082-319914/082-441000 ext. 135
082-319839

Sektor Pengurusan Perkhidmatan - Cawangan Hal Ehwal Korporat

NamaHubungi
Freddy Paul Giang anak Engie
Agriculture Officer
freddpge@sarawak.gov.my
082-414712
082-413163

Sektor Pengurusan Perkhidmatan - Latihan Institusi

NamaHubungi
Massumi Binti Bojeng
Principle
massumi@sarawak.gov.my
082-611341
082-611662

Sektor Modenisasi - Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Tanaman

NamaHubungi
Dr. Wong Mee Hua
Senior Assistant Director (R)
wongmh1@sarawak.gov.my
082-611172
082-611178

Sektor Modenisasi - Cawangan Perlindungan Dan Biosekuriti Tumbuhan

NamaHubungi
Hjh. Asmah Bte. Salowi
Assistant Director (PBQ)
asmahs@sarawak.gov.my
082-255845
082-413163
Wee Poh Leong
Agriculture Officer
pleongwee@sarawak.gov.my
082-255845
082-413163
Paddy Ak Jiob
Assistant Agriculture Officer
paddyj@sarawak.gov.my
082-255845
082-413163
Tony Anak Nyamin
Assistant Agriculture Officer
tonnyn@sarawak.gov.my
082-255845
082-413163
Danny Raymond Awang
Assistant Agriculture Officer
dannyra@sarawak.gov.my
082-245845
082-413163

Sektor Modenisasi - Cawangan Pengurusan Tanah

NamaHubungi
Radziah Binti Jack
Assistant Director(SM)
radziahj@sarawak.gov.my
082-429622
082-429624
Jopen Anak Abut
Senior Research Officer
jopena@sarawak.gov.my
082-429621
082-429624
Mauran Bin Hj. Gani
Senior Assistant Agriculture Officer
maurang@sarawak.gov.my
082-429621
082-429624
Ling Kuok Chui
Senior Assistant Agriculture Officer
lingkc@sarawak.gov.my
082-429621
082-429624
Mariana Bte Eddie
Assistant Agriculture Officer
marianae@sarawak.gov.my
082-429621
082-429624

Sektor Modenisasi - Cawangan Kejuruteraan Pertanian

NamaHubungi
Chang Tun Hua
Assistant Director(AE)
changth@sarawak.gov.my
082-313442/082-441000 ext. 119
082-440677
Yeo Pei Pei
Agriculture Engineer
ypeipei@sarawak.gov.my
082-319890/082-441000 ext. 152
082-440677
Thian Fatt Min
Senior Technician (Mechanical)
thianfm@sarawak.gov.my
082-319902/082-441000 ext. 197
082-440677

Sektor Modenisasi - Cawangan Penyelidikan Dan Pembangunan Perikanan

NamaHubungi
Fakhruddin Bin Bokhari
Assistant Director
fakhrudb@sarawak.gov.my
082-440196
082-443289

Sektor Modenisasi - Cawangan Penguatkuasaan Dan Kawal Selia Perikanan Darat

NamaHubungi
Hj. Hariffin Bin Awang Bini
Assistant Director
hariffib@sarawak.gov.my
082-419287
082-429461

Pejabat Pertanian Bahagian Bintulu

NamaHubungi
Awang Roslan bin Awang Hipni
Divisional Agriculture Officer
roslanh2@sarawak.gov.my
086-311484
086-313484

Pejabat Pertanian Bahagian Miri

NamaHubungi
Jackson Nanta anak Bernabas Baie
Divisional Agriculture Officer
jacksnbb@sarawak.gov.my
085-432933
085-419843

Pejabat Pertanian Bahagian Limbang

NamaHubungi
Jafaruddin bin Ali
Divisional Agriculture Officer
jafaruda@sarawak.gov.my
085-217916
085-212551

Pejabat Pertanian Wilayah Utara
Pejabat Pertanian Bahagian Sarikei

NamaHubungi
Yahia bin Yahud
Divisional Agriculture Officer
yahiay@sarawak.gov.my
084-654144
084-651109

Pejabat Pertanian Bahagian Kapit

NamaHubungi
Badin anak Unor
Divisional Agriculture Officer
badinu@sarawak.gov.my
084-796942
084-796416

Pejabat Pertanian Bahagian Sibu

NamaHubungi
Heidylia anak Joshua
Divisional Agriculture Officer
heidylij@sarawak.gov.my
084-333711
084-325744

Pejabat Pertanian Bahagian Mukah

NamaHubungi
Hj. Harun bin Ramain
Divisional Agriculture Officer
harunr@sarawak.gov.my
084-871205
084-873675

Pejabat Pertanian Wilayah Tengah

NamaHubungi
Ronald anak ripid
Senior Assistant Director
ronaldr@sarawak.gov.my

Pejabat Pertanian Bahagian Serian

NamaHubungi
Gracia Siah anak Stephen Tipek
Divisional Agriculture Officer
082-874021

Pejabat Pertanian Bahagian Sri Aman

NamaHubungi
Malissa Bonaventure Lutong
Divisional Agriculture Officer
malissa1@sarawak.gov.my
083-322120
083-323158

Pejabat Pertanian Bahagian Betong

NamaHubungi
Petrus Kang
Divisional Agriculture Officer
petrusk@sarawak.gov.my
083-472005
083-472545

Pejabat Pertanian Wilayah Selatan

NamaHubungi
Gasing Nyalau
Ketua Penolong Pengarah
gasingn@sarawak.gov.my

Pejabat Pertanian Bahagian Samarahan

NamaHubungi
Ahmad Arisa bin Kachon
Divisional Agriculture Officer
ahmadak@sarawak.gov.my
082-671221
082-671039

Pejabat Pertanian Bahagian Kuching

NamaHubungi
Mohidi bin Bidin
Divisional Agriculture Officer
mohidib@sarawak.gov.my
082-248922
082-248844