Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Kemaskini Pada: 29 Mac 2017
Versi 8.0.1
Jabatan Pertanian Sarawak
 
Pejabat Pengarah Pertanian

NamaHubungi
Datu Lai Kui Fong
Director
laikf1@sarawak.gov.my
082-447632
082-447639
Normala binti Hifrawi
Office Secretary
normalah@sarawak.gov.my
082-319820
082-447639

Bahagian Perikanan Darat

NamaHubungi
Hajjah Jamaiah Lohor
Senior Assistant Director (IF)
hajiahj@sarawak.gov.my
082-319917
082-440703
Dyg. Maslia Awg. Ali
Office Secretary
masliaa@sarawak.gov.my
082-319916
082-440703

Bahagian Institusi Peladang

NamaHubungi
Gilbert anak Igi
Ag. Senior Assistant Director(FI)
gilberti@sarawak.gov.my
082-312403
082-440689
Norliza Bt Hassan
Office Secretary
norlizah@sarawak.gov.my
082-319936
082-440689

Bahagian Industri Tanaman

NamaHubungi
Wilson Anak Entabang
Senior Assistant Director (CI)
wilsone@sarawak.gov.my
082-313472
082-311679
Julia Anne anak Ubi
Pembantu Am Rendah
juliaau@sarawak.gov.my
082-319853
082-440202

Bahagian Industri Asas Tani Dan Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Magdalene Lungan Ajang
Assistant Director (IAT)
magdalla@sarawak.gov.my
082-319915
082-443017
Daisy anak Layang
Pembantu Pembangunan Masyarakat
daisy.l@sarawak.gov.my
082-319892
082-443017

Institut Pertanian Sarawak

NamaHubungi
Massumi binti Bojeng
Principle
massumi@sarawak.gov.my
082-611341
082-611662
Mohamad Mohtar Bin Ali
Agriculture Officer
mohtar@sarawak.gov.my
082-611341/2/3
082-611662

Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan Strategik

NamaHubungi
Benedict Teo Chung Beng
Economist
benedtcb@sarawak.gov.my
082-319844
082-445080
Chong Mui Sia
Agriculture Officer (Statistic & IT)
chongms@sarawak.gov.my
082-319845
082-445080
Hamzah bin Abu Bakar
Agriculture Officer (Monitoring)
hamzahab@sarawak.gov.my
082-441000
082-445080
Ba'inah binti Junaidi
Pembantu Tadbir
bainahj@sarawak.gov.my
082-319841
082-445080

Cawangan Kewangan Dan Pengurusan Aset

NamaHubungi
Abang Ramblee bin Abang Khaider
Senior Accountant
rambleek@sarawak.gov.my
082-319832
082-319839
Fellicia Ulla
Assistant Accountant
felliciau@sarawak.gov.my
082-311426
082-319839
Hidayati binti Mahmud
Assistant Accountant
hidayatm@sarawak.gov.my
082-319837
082-319839
Catherine ak Mai
Assistant Accountant
catherim@sarawak.gov.my
082-319891
082-319839
Rosdinayati binti Lokman
Pembantu Tadbir (Aset)
rosdinal@sarawak.gov.my
082-319914
082-319839
Nicholas Jampi anak Matheiw Ujih
Pembantu Tadbir (Aset)
nichojmu@sarawak.gov.my
082-319914
082-319839

Cawangan Hal Ehwal Korporat

NamaHubungi
Freddy Paul Giang anak Engie
Agriculture Officer
freddpge@sarawak.gov.my
082-414712
082-413163
Napi bin Mohamad
Assistant Agriculture Officer
napim1@sarawak.gov.my
082-414712
082-413163

Bahagian Sumber Manusia

NamaHubungi
Awang Putrayusrie bin Awang Redzuan
Senior Assistant Director
putrayur@sarawak.gov.my
082-447827
082-446039
Sharifah Wan Hashim
Pembantu Tadbir
shanana@sarawak.gov.my
082-319822
082-446039

Cawangan Pembangunan Sumber Manusia (Sumber Manusia)

NamaHubungi
Rabiatul Adawiyah binti Abdullah
Assistant Director
rabiatul@sarawak.gov.my
082-319925
082-312806
Nurul Azzah binti Zainal
Administrative Officer
azzah@sarawak.gov.my
082-319930
082-312806

Cawangan Pengurusan Sumber Manusia (Sumber Manusia)

NamaHubungi
Awang Putrayusrie bin Abang Redzuan
Senior Assistant Director
putrayur@sarawak.gov.my
082-447827
082-446039
Siti Mariam binti Sulaiman
Administrative Officer
ss.mariam@sarawak.gov.my
082-319825
082-446039/082-447821
Sharifah Wan Hashim
Administrative Assistant
shanana@sarawak.gov.my
082-319822
082-446039

Cawangan Biosekuriti Tanaman Dan Kuarantin

NamaHubungi
Hjh Asmah binti Salowi
Assistant Director
asmahs@sarawak.gov.my
082-414712/082-255845
082-413163

Cawangan Kawal Selia Dan Penguatkuasa Perikanan Darat

NamaHubungi
Hj Hariffin Awang Bini
Fisheries Officer
hariffib@sarawak.gov.my
082-419287
082-429461
Sapari bin Morshidi
Assistant Fisheries Officer
saparim@sarawak.gov.my
082-419287
082-429461
Rani binti Bakri
Fisheries Assistant
ranib@sarawak.gov.my
082-419287
082-429461

Cawangan Kejuruteraan Pertanian

NamaHubungi
Chang Tun Hua
Assistant Director
changth@sarawak.gov.my
082-313442
082-440677
Yeo Pei Pei
Agriculture Engineer
ypeipei@sarawak.gov.my
082-319890
082-440677

Cawangan Pengurusan Tanah

NamaHubungi
Ngab Dollah bin Salam
Assistant Director
ngabds@sarawak.gov.my
082-429621
082-429624
Radziah binti Jack
Senior Research Officer
radziahj@sarawak.gov.my
082-429622
082-429624
Frankie anak Lanying
Research Officer
f.lanying@sarawak.gov.my
082-429621
082-429624
Adisuwandi bin Abd Gani
Research Officer
adisuwandi@sarawak.gov.my
082-429621
082-429624
Mariana binti Eddie
Assistant Agriculture Officer
marianae@sarawak.gov.my
082-429621
082-429624

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Perikanan

NamaHubungi
Fakhruddin bin Bokhari
Fisheries Officer
fakhrudb@sarawak.gov.my
082-440196
082-443289

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Tanaman

NamaHubungi
Dr Lily Eng
Senior Assistant Director
lilye@sarawak.gov.my
082-611171
082-611178

Pejabat Pertanian Bahagian Bintulu
Pejabat Pertanian Bahagian Limbang
Pejabat Pertanian Wilayah Utara
Pejabat Pertanian Bahagian Miri
Pejabat Pertanian Bahagian Sarikei
Pejabat Pertanian Bahagian Kapit
Pejabat Pertanian Bahagian Mukah
Pejabat Pertanian Bahagian Sibu
Pejabat Pertanian Wilayah Tengah
Pejabat Pertanian Bahagian Serian
Pejabat Pertanian Bahagian Betong
Pejabat Pertanian Bahagian Sri Aman
Pejabat Pertanian Wilayah Selatan

NamaHubungi
Gasing Nyalau
Ketua Penolong Pengarah
gasingn@sarawak.gov.my

Pejabat Pertanian Bahagian Samarahan
Pejabat Pertanian Bahagian Kuching